Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

 Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT


Liepājas pilsētas speciālo pedagogu tikšanās

2.decembrī notika Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora vietnieka metodiskajā darbā L.Jansones rīkotā pilsētas vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu tikšanās Zoom platformā. Tikšanās laikā par savu darbu skolā pastāstīja Liepājas 3. pamatskolas speciālais pedagogs Marina Silujanova, bet ar darba specifiku pirmsskolas izglītības iestādē iepazīstināja PII “Kriksītis” speciālais pedagogs Ilva Zahareviča un PII ”Liepiņa” speciālais pedagogs Irēna Šteinberga. Liepājas O. Kalpaka 15. vidusskolas speciālais pedagogs Katrīna Vespere sniedza ieskatu atbalsta komandas darbā izglītības iestādē. 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā no 8. līdz 16.septembrim norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas izglītības pedagogiem “Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana.”, kurus finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kursus kopā apmeklēja 78 pedagogi no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm Liepājā un Kurzemes reģionā.

 

Kursu mērķis bija pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo ar speciālām vajadzībām kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības veicināšanā sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanai pirmsskolas izglītības procesā. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām, valodas un runas traucējumu izpausmēm pirmsskolas vecumā. Kursu dalībnieki iepazinās ar pedagoģiskā darba paņēmieniem izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, veic praktiskus uzdevumus. Kursu noslēgumā pedagogi kopā ar psihologu A.Kāli aktualizēja jautājumus par pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālo audzināšanu, ieteica darba paņēmienus uzvedības problēmu reducēšanai, iesaistīja klausītājus diskusijā.

 

Kursu apmeklētāji anketās atzina, ka tika iegūta vērtīga un noderīga informācija, iegūtās zināšanas varēs izmantot savā ikdienas darbā. Pedagogi priecājās, ka tika sniegti praktiskie ieteikumi.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10