Pasākums vecākiem


Speciālo izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās

Šī gada 9.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs aicināja uz tikšanos Zoom platformā Latvijas izglītības iestādes, kuras realizē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sarunā piedalījās Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs, Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs, Kokneses pamatskola-attīstības centrs, Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, Mežupes pamatskola, Padures pamatskola un Limbažu novada speciālā pamatskola. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē par  jaunās kompetenču pieejas mācību satura īstenošanu un pārrunāt jauno mācību priekšmetu programmu paraugu izmantošanas iespējas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 


Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

 Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10