Pasākums vecākiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 20.maijā rīkoja tiešsaistes tikšanos vecākiem un audžuvecākiem ar psihologu Sarmīti Štāli. Saruna bija par pozitīvu emociju un labizjūtas nozīmi bērnu ar speciālām vajadzībām socializēšanās prasmju veidošanā. Kopīgi tika analizētas cilvēka pozitīvās un negatīvās personības daļas, sniegti ieteikumi pozitīvu emociju saglabāšanai. Psihologs sniedza idejas, kā kļūt par pašīstenotu personību socializēšanās prasmju veidošanā. Īpaši tika uzsvērta vecāku un bērnu kopīgi pavadītā laika nozīme bez viedierīcēm. Kopējais tikšanās secinājums – jo vairāk pozitīvā redzam sevī un apkārtējos, jo vairāk pozitīvu emociju varam sniegt saviem bērniem.

 


Pasākums vecākiem


Speciālo izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās

Šī gada 9.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs aicināja uz tikšanos Zoom platformā Latvijas izglītības iestādes, kuras realizē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sarunā piedalījās Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs, Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs, Kokneses pamatskola-attīstības centrs, Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, Mežupes pamatskola, Padures pamatskola un Limbažu novada speciālā pamatskola. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē par  jaunās kompetenču pieejas mācību satura īstenošanu un pārrunāt jauno mācību priekšmetu programmu paraugu izmantošanas iespējas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 


Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10