Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu


Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

07.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

08.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

09.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

10.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Metodes un paņēmieni valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana.

 

Kursos piedalīsies audiologopēds, speciālais pedagogs I.Kovaļska, Montessori speciālists I.Ukavica un psihologs E.Ivanova.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs martā un aprīlī rīkoja tiešsaistes kursus pedagogiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās vairāk kā 60 pedagogi no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Kalvenes, Kapsēdes, Kuldīgas, Ventspils, Saldus un Rīgas.

 

Kursu ietvaros tika aktualizētas izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes un to izmantošanas iespējas izglītības procesā. Īpaši tika akcentēta pedagoģiskās novērošanas metode un tās izmantošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma vecumu bērnu speciālo vajadzību noteikšanā.

 

Pedagogiem bija jāveic praktiskais darbs, pēc kura notika dalīšanās savstarpējā pieredzē.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki uzsvēra cik vērtīga ir savstarpējā komunikācija un dalīšanās pieredzē.

 

 


Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" dalībnieku tikšanās

 

Marta beigās Liepājas Universitātē notika darba grupas tikšanās Erasmus+ projekta “ProuD To Teach All” ietvaros, kurā piedalījās Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore Dina Bethere, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi un O. Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas pedagogi.

 

“ProuD To Teach All” (Nr 2020-1-BE02-KA201-074764) ir vērienīgs, starptautisks iekļaujošās izglītības projekts, kas izstrādāts ar mērķi veicināt skolotāju un skolu vadītāju efektīvu sadarbību darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana. Projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma, tā norise ir plānota līdz 2023. gadam.

 

“ProuD To Teach All” projekta ietvaros skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Lielbritānijas tiks iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs iekļaujošās izglītības jomā. Pamats mācībām būs esošo skolotāju prakse un unikālas pieejas, lai “mācītu visus”.

 

 


Pasākums vecākiem

9. martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja sanāksmi – semināru “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība, pašpaļāvība, atbalsts” vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Semināra laikā psihologs Sarmīte Štāle pastāstīja par to, ka vecāku klātbūtnes koncepcijas pamatā ir sadarbība starp vecākiem un bērniem, uzsvēra vecāku lomu savstarpēju konfliktu atrisināšanā. Lektore atgādināja noteikumu lomu ģimenē visos bērnu vecuma posmos un akcentēja, cik svarīgi arī vecākiem ir saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams. 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10