Sadarbība ar Liepājas Universitāti

Sadarbībā ar Liepājas Universitāti 25. aprīlī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrā viesojās divi Izraēlas pasniedzēji no Akadēmiskās Levinskī-Wingeita koledžas, kas atrodas Telavivā. Izglītības fakultātes dekāne, doktore un vadošā pētniece Dr. Rivka Hillel (Rivka Hilela Leviana) un doktors speciālajā izglītībā Dr. Avy Hemy (Avī Hemī) iepazīstināja ar fotobalss metodi un tās izmantošanas iespējām iekļaujošas un multikulturālas izglītības veicināšanai. Tikšanās laikā tika secināts, ka skolotājiem jāpalīdz atrast veiksmīgākas metodes darbā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts ikdienas mācību darbā, piemēram, izmantojot fotobalss metodiku skolēns var paust ne tikai savus sociālos uzskatus, bet arī viedokli.

 


Tiešsaistes seminārs “Atbalsta iespējas pirmsskolas vecuma bērniem ar komunikācijas traucējumiem”

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar VISC Speciālās izglītības nodaļu šī gada februārī organizēja tiešsaistes semināru “Atbalsta iespējas pirmsskolas vecuma bērniem ar komunikācijas traucējumiem”.

 

Tiešsaistes seminārā Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktore Sarmīte Sidorova pastāstīja par izglītības iestādes darbības galvenajiem virzieniem un atbalsta komandas sadarbības nozīmi komunikācijas veicināšanai. Logopēde, audiologopēde, speciālās izglītības skolotāja Irita Kovaļska dalījās pieredzē, kā organizēt pirmo tikšanos ar bērnu, kuram ir komunikācijas grūtības. Izglītības metodiķe, psiholoģe Evija Ivanova sniedza vecākiem/skolotājiem ieteikumus par pozitīvas uzvedības veicināšanu.

 

Tiešsaistes semināru iespējams noskatīties VISC Facebook lapā - https://www.facebook.com/viscgovlv/videos/1609796699537534/

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs februārī rīkoja tiešsaistes kursus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem “Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās 44 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi no dažādām Latvijas pilsētām – Liepājas, Nīcas, Aizputes, Durbes, Talsiem, Saldus, Rēzeknes, Vecumniekiem.

 

Kursa ietvaros tika aktualizēts iekļaujošās izglītības mērķis, principi un organizācijas formas, ABA terapijas izmantošanas iespējas uzvedības traucējumu novēršanā un pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā un mācību procesā.

 

Pedagogiem bija iespēja psihologam uzdot sev interesējošus jautājumus, piemēram, kā sniegt vecākiem ieteikumus un veidot cieņpilnu sadarbību, kā arī tika analizētas dažādas situācijas – reāli gadījumi.

 


Interneta resursu izmantošana mācību procesā

26. janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem izglītojošu nodarbību “Interneta resursu izmantošana mācību procesā”. Nodarbības laikā tika aktualizēta jēgpilna interneta lietošana viedierīcēs, uzsverot, ka izvēloties izglītojošu saturu, tiek veicināta bērna attīstība. Tika pārrunāti viedierīču plusi un mīnusi, optimāls viedierīču izmantošanas laiks atbilstoši bērna vecumam. Skolotāji dalījās arī ar pašu izveidotu IKT rīku sarakstu, kurā ir dažādas tīmekļa vietnes, kas izmantojamas mācību procesā. Neizpalika arī praktiska darbošanās, izglītojamo vecāki pārbaudīja savas zināšanas par tematiem “Salikteņi” latviešu valodā un “Augļu koki un krūmi” dabaszinībās.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9