Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskā palīdzība

Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskās palīdzības sniegšana Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā notiek visu mācību gadu:

 


Speciālists

Joma

Konsultāciju diena

Pieteikšanās konsultācijai

Endija Saulīte,

Līga Jansone,

Kaiva Žīmante,

 

Speciālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

25749550

endija.saulite@liepaja.edu.lv

26323277

liga.jansone@liepaja.edu.lv

29144667

kaiva.zimante@liepaja.edu.lv

 

Irita Kovaļska

Audiologopēda konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

26732256

irita.kovalska@liepaja.edu.lv

 

Līga Šņore
Logopēda konsultācijas
Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta
27141414

Iveta Dugaņeca

Psihologa konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

26081957

Inese Rone

Sociālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

29863838

inese.rone@liepaja.edu.lv

 

 

Endija Saulīte – speciālais pedagogs, koordinē un vada skolas kā attīstības centra darbību

 

Līga Jansone – speciālais pedagogs


Kaiva Žīmante – speciālais pedagogs

 

Līga Šņore – speciālais pedagogs, logopēds, ABA speciālists, montesori speciālists, speciālists darbā ar Barboleta attīstošo metodi

(Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika)

 

Irita Kovaļska - speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds

 (Latviešu valodas fonēmu pārbaudes tests, Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu no pirmsskolas vecumposma līdz 3.klasei)


Inese Rone – sociālais pedagogs


Iveta Dugaņeca – psihologs