Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskā palīdzība

Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskās palīdzības sniegšana Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā notiek visu mācību gadu:

 


Speciālists

Joma

Konsultāciju diena

Pieteikšanās konsultācijai

Endija Saulīte,

Līga Jansone,

Kaiva Žīmante,

 

Speciālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

25749550

endija.saulite@liepaja.edu.lv

26323277

liga.jansone@liepaja.edu.lv

29144667

kaiva.zimante@liepaja.edu.lv

 

Irita Kovaļska

Audiologopēda konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

26732256

irita.kovalska@liepaja.edu.lv

 

Līga Šņore
Logopēda konsultācijas
Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta
27141414

Evija Ivanova

Psihologa konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

29209702

evija.ivanova@liepaja.edu.lv

 

Inese Rone

Sociālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

29863838

inese.rone@liepaja.edu.lv

 

 

Endija Saulīte – speciālais pedagogs, koordinē un vada skolas kā attīstības centra darbību

 

Līga Jansone – speciālais pedagogs


Kaiva Žīmante – speciālais pedagogs

 

Līga Šņore – speciālais pedagogs, logopēds, ABA speciālists, montesori speciālists, speciālists darbā ar Barboleta attīstošo metodi

(Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika)

 

Irita Kovaļska - speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds

 (Latviešu valodas fonēmu pārbaudes tests, Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu no pirmsskolas vecumposma līdz 3.klasei)


Inese Rone – sociālais pedagogs


Evija Ivanova – psihologs (Ahenbaha Empīriski balstītās izpētes sistēmas aptauja, kas paredzēta skolas vecuma bērnu un jauniešu uzvedības novērtēšanai (CBCL/6-18, TRF, YSR), Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II), Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV), Adaptīvās uzvedības novērtēšanas tests (ABAS-II))