Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra speciālisti

  • veic agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem;
  • sniedz bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas, speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogiem;
  • konsultē un sniedz metodisko palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, skolēniem ar speciālajām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, skolu atbalsta komandas speciālistiem;
  • sniedz konsultācijas  individuālo mācību plānu izveidošanā;
  • organizē pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus: seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, darbnīcas par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;
  • ir pieejamas speciālā pedagoga, logopēda, audiologopēda, psihologa, sociālā pedagoga konsultācijas.

 

Pieteikšanās darba dienās no plkst 9.00 – 15.00 pa tālruņiem 263232277 ( Līga Jansone), 25749550 (Karina Tauriņa)

 

Jautājumus aicinām sūtīt uz sekojošām e-pasta adresēm:

 

liga.jansone@liepaja.edu.lv (direktora vietnieks metodiskajā darbā)

karina.taurina@liepaja.edu.lv (izglītības metodiķis)

irita.kovalska@liepaja.edu.lv (izglītības metodiķis)

 

Mūsu adrese: Ūliha iela 56, Liepāja, LV-3401 (1. stāvā, ieeja no sētas puses)