Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

15.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

16.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

17.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

18.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Mācību stunda klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām.
  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • IT izmantošanas iespējas mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs S.Štāle un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2022.gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”.

 

Audiologopēds, speciālais pedagogs Irita Kovaļska pastāstīja klausītājiem par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas attīstības īpatnībām, lektore uzskaitīja dažādas metodes un paņēmienus valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, kurus dalībnieki izmēģināja grupu darbā. Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem. Psihologs Evija Ivanova akcentēja pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālās audzināšanas lomu ikdienā. Grupu darbos tika risinātas dažādas ikdienas situācijas.

 

Kursus kopumā apmeklēja 68 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru darbu un praktiskās nodarbības.

 

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu


Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

07.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

08.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

09.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

10.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Metodes un paņēmieni valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana.

 

Kursos piedalīsies audiologopēds, speciālais pedagogs I.Kovaļska, Montessori speciālists I.Ukavica un psihologs E.Ivanova.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs martā un aprīlī rīkoja tiešsaistes kursus pedagogiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās vairāk kā 60 pedagogi no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Kalvenes, Kapsēdes, Kuldīgas, Ventspils, Saldus un Rīgas.

 

Kursu ietvaros tika aktualizētas izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes un to izmantošanas iespējas izglītības procesā. Īpaši tika akcentēta pedagoģiskās novērošanas metode un tās izmantošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma vecumu bērnu speciālo vajadzību noteikšanā.

 

Pedagogiem bija jāveic praktiskais darbs, pēc kura notika dalīšanās savstarpējā pieredzē.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki uzsvēra cik vērtīga ir savstarpējā komunikācija un dalīšanās pieredzē.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10