Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas) 

 

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

 

Datums

Reģistrēšanās saite

16.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

17.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

18.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

21.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Dažādi uzdevumu diferencēšanas veidi. /D. Okmane/
  • Didaktiskie materiāli un pedagoģiskā darba metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības. /I. Vēvere, I. Kupče/
  • Stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. /E. Ivanova/

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības vidē”

(8 stundas) 

 

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

 

Datums

Reģistrēšanās saite

05.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

06.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

07.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

08.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • ABA (lietišķās uzvedības analīze)  terapijas metodes izmantošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem iekļaujošas izglītības veicināšanai. /L.Šņore/
  • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. /I.Ukavica/
  • Stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. /S.Štāle/

Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

15.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

16.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

17.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

18.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Mācību stunda klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām.
  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • IT izmantošanas iespējas mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs S.Štāle un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2022.gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”.

 

Audiologopēds, speciālais pedagogs Irita Kovaļska pastāstīja klausītājiem par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas attīstības īpatnībām, lektore uzskaitīja dažādas metodes un paņēmienus valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, kurus dalībnieki izmēģināja grupu darbā. Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem. Psihologs Evija Ivanova akcentēja pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālās audzināšanas lomu ikdienā. Grupu darbos tika risinātas dažādas ikdienas situācijas.

 

Kursus kopumā apmeklēja 68 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru darbu un praktiskās nodarbības.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10