Skolēnu darbs vasarā


18.aprīlī skolā notika karjeras atbalsta grupa vecākiem

20.martā skolā notika 8.,9.klašu skolēnu vecāku sapulce, kura bija veltīta skolēnu karjeras izvēles jautājumiem. Tās noslēgumā skolas karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko, sadarbībā ar psiholoģi Jeļenu Mihailovu, vecākiem piedāvāja vairākas atbalsta tikšanās reizes, lai vecāki padalītos savās veiksmēs un ieklausītos citu pieredzē atbalstot savus jauniešus.

Pirmā tikšanās reize notika savstarpēji iepazīstoties un daloties par grūtībām saskarsmē ar pusaudžiem un dalīšanās ar resursiem, kurus vajag izmantot, lai motivētu jauniešus mācībām un sniegtu pozitīvas emocijas, kuras palīdzētu apzināt mērķus un sasniegt nosprausto.

Svarīga atziņa, kura iegūta tiekoties, ka tikai sadarbībā ir plašāka informācija par pieejamiem resursiem, kā arī svarīgs atbalsta plecs. Noslēgumā tika apzināta nākošās tikšanās tēma, kā arī sniegta atgriezeniskā saite par tikšanos.

Nākošā tikšanās paredzēta 8.maijā.

 


Skolēnu aktivitātes Ēnu dienas ietvaros 4.aprīlī.

Lauras Ābeles vadībā, jaunieši no Profesionālās programmas 1.kursa, kuri apgūst ēdienu gatavošanas prasmes, tapa patiešām izcili gardumi!

Paldies Laurai Ābelei par tik meistarīgu pieeju jauno meistaru rīkošanā! Paldies skolotājām Solvitai un Dinai par lielisko ideju un tās realizāciju!

 

 

6.,7.klašu skolēni ĒNU dienā devās uz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kuģi ‘’Virsaitis’’, kurā izjuta tik daudz emociju-gan ieelpojot jūras plašumu, gan izcilājot ūdenslīdēju ekipējumu, gan izdauzot kuģa apkalpes boksa maisu! Paldies visai kuģa ‘’Virsaitis’’ apkalpei, īpaši ekskursijas gidam Uldim!

 

 

 

 

Lielākie auto meistari no  8.klasēm devās pie autodarbnīcas ‘’A.L.Auto’’ prasmīgajiem meistariem, kur skolēni varēja iepazīties ar automehāniķa profesijas darba vidi un veicamo darbu.

Paldies salona meistariem par viesmīlību un iespēju uzzināt!

 


Vecāku sapulce 20.martā, veltīta 8.,9.klašu mācību turpinājumam pēc skolas absolvēšanas

20.martā skolā notika 8.,9.klašu skolēnu vecāku sapulce, kura bija veltīta skolēnu karjeras izvēles jautājumiem. Informāciju par iespējām mācības turpināt bija sagatavojušas:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kuru pārstāvēja

Katrīna Ševruka, vecākā eksperte sadarbības jomā;

Upesgrīvas pamatskola, kuru pārstāvēja karjeras konsultante

Ligita Mežaka un skolas direktore Sintija Valtere.

Tikšanās ar citām mācību iestādēm notika izmantojot zoom platformu.

Līvupes pamatskola-attīstības centrs-karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko dalījās ar profesionālo mācību programmu, kuru skolas absolventi var turpināt ierastajā skolas vidē (kvalifikācija-virtuves darbinieks), kā arī skolēni jau ir iepazinušies ar Cīravas piedāvājumu-kokapstrādes iekārtu operators.

Aktuāls ir arī Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvājums, kurš tiks apskatīts individuāli nepieciešamības gadījumā.

Skolas karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko, sadarbībā ar skolas absolventes mammu, kura ir

psihologs vecākiem piedāvāja vairākas atbalsta tikšanās reizes, lai vecāki pēc iespējas veiksmīgāk

varētu atbalstīt savus bērnus karjeras izvēles jautājumos.

 

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10