Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2020.gada 25.martā Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas izglītības skolotājiem

 

“Speciālo vajadzību diagnosticēšanas iespējas un mācību procesa īstenošana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs.”

 

Norises laiks – 2020.gada 25.marts, 12.00 - 18.30

Programmas apjoms – 8 stundas, dalībnieki saņems apliecības. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550 vai epastā karina.taurina@liepaja.edu.lv

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs

1. Pedagoģiskās novērošanas metodes izmantošana pirmsskolas izglītībā.

Dina Bethere, Dr.paed., Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra metodiķe.


2. Speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērniem.

 Irita Kovaļska (speciālais pedagogs, audiologopēds), Evija Ivanova (psihologs)


3. Pedagoģiskās lietpratības darbnīcas (lasītprasmes veicināšana, matemātisko prasmju attīstīšana, izziņas procesu att., IKT izmantošana)

 Līga Jansone (speciālais pedagogs), Ingrīda Kupče (speciālais pedagogs), Vineta Kočetkova (speciālais pedagogs), Karina Tauriņa (logopēds)

 

4. Bērni ar autiskā spektra traucējumiem izglītības procesā.

 Dr. Evija Siliņa, bērnu psihiatrs


Radošā darbnīca vecākiem


Seminārs sociāliem darbiniekiem, pedagogiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2020.gada 19.februārī 

Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē semināru sociāliem darbiniekiem, pedagogiem

 

“Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā ar bērniem,

kuriem ir funkcionāli traucējumi”.

 

Programmas apjoms – 8 stundas, dalībnieki saņems apliecības.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 


Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Lasām kopā"

2020.gada 29.janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja semināru/radošo darbnīcu “Lasām kopā” audžuvecākiem, aizbildņiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone iepazīstināja klātesošos ar lasītprasmes apguves posmiem, vecāku lomu lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Kopīgās sarunās tika akcentēta lasītprasmes nozīme bērna attīstībā. Vecāki tika iepazīstināti ar materiāliem, kurus iespējams pašiem gan radoši izgatavot, gan iegādāties pirmslasīšanas un lasītprasmes apguves posmam. Skolas logopēds Līga Mazkalniņa dalījās pieredzē kā ar vienkāršiem, ikdienā pieejamiem materiāliem veicināt burtu apguvi. Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras pieejamas latviešu valodā runas un valodas attīstīšanai.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās sarunās. Izteica interesi arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10