Skolotāju konference "Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā"

Ceturtdien, 10.septembrī, Liepājas Universitātē norisinājās skolotāju konference “Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā”, kuru organizēja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtu. Konferencē piedalījās 60 dalībnieki no Kurzemes reģiona.

 

Konferences sākumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone aktualizēja skolas kā attīstības centra darbības virzienus iekļaujošās izglītības īstenošanai, sniedzot konsultācijas un metodisko atbalstu izglītojamiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem.

 

Turpinājumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā Kaiva Žīmante pastāstīja par speciālās izglītības attīstības tendencēm bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

 

Konferences galvenā tēma bija VISC īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) veidotais metodiskais līdzeklis integrētai mācību priekšmetu mācīšanai skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, par kuru stāstīja Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta vadītāja Dina Bethere un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogs Janīna Ponomarjova. Savās pārdomās par metodiskā līdzekļa tapšanas procesu dalījās arī Ilva Magazeina (mācību līdzekļa digitālā formāta izstrāde) un Dzintra Vīriņa (grafisko attēlu izstrāde). Ar interaktīvajiem mācību metodiskajiem līdzekļiem konferences dalībniekus iepazīstināja programmētāja Inta Znotiņa un Inese Stepko, kura izstrādāja interaktīvā mācību līdzekļa saturu. Konferences noslēgumā klātesošie tika aicināti tuvāk iepazīties ar jauno metodisko līdzekli tīmekļvietnē Skola2030 un izvērtēt tā izmantošanas iespējas savā ikdienas darbā.

 

Foto | Gundars Čiževskis

 

 

 


Konference pedagogiem

 

Reģistrēšanās konferencei, spied ŠEIT

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas skolotājiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Datums

Reģistrēšanās saite

08.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi080920

09.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi090920

15.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi150920

16.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi160920

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Valodas un runas traucējumu izpausmes pirmsskolas vecumā. Valodas attīstības veicināšanas metodes un paņēmieni.
  • Pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālā audzināšana. Uzvedības problēmu reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Uzvedības problēmu prevencija un reducēšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

17.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi170820

19.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi190820

21.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi210820

24.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi240820

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde, realizācijas izvērtēšana un turpmākās pedagoģiskās darbības plānošana.
  • Didaktisko resursu izmantošanas iespējas izglītojamo mācīšanās procesa atbalstam iekļaujošas izglītības vidē.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10