Seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”

31.janvāri Zoom platformā notika seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”, kuru rīkoja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. Seminārā piedalījās speciālie pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta komandu pārstāvji, pedagogi no pirmsskolas iestādēm. Semināra laikā Uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa uzskaitīja agresīvas uzvedības ierosinātājus, sniedza ieteikumus, kā noteikt agresīvas uzvedības cēloņus. Semināra dalībnieki saņēma atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādām uzvedības izpausmēm ikdienas situācijās.

 

 


Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" dalībnieku tikšanās

21. un 26.oktobrī Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pārstāvji piedalījās Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" tālākizglītības kursos. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana.  “ProuD To Teach All” projekta ietvaros skolotāji no piecām Eiropas valstīm - Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Apvienotā Karalistes iesaistās profesionālās pilnveides aktivitātēs iekļaujošās izglītības jomā.

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Datums

Reģistrēšanās saite

17.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

19.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

23.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

25.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Bērnu ar speciālām vajadzībām psihoemocionālā veselība, ieteikumi agrīno attīstības traucējumu noteikšanā.
  • Pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
  • Montesori pedagoģijas paņēmienu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana. Pedagoģiski psiholoģiskās metodes sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai.

Kursos piedalīsies psihiatrs E.Siliņa, psihologs S.Štāle, Montesori speciālists I.Ukavica un speciālais pedagogs I.Zaharēviča (Liepājas PII “Kriksītis”).

 

Kursu realizācijas forma, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus. Dalībnieki tiks informēti!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10