Attālināti kursi


Nosaukums - Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra attālināto konsultāciju nodrošināšana

Attālinātā mācību procesa laikā mums visiem ir jāpārvar dažādi izaicinājumi. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra speciālisti katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 15.00 sniedz attālinātas konsultācijas, metodisku un pedagoģisku palīdzību skolēniem un vecākiem, pedagogiem. Jautājumus var uzdot arī, rakstot uz e-pasta adresēm.

 

Kontaktinformācija:

Līga Jansone, tel.nr. 29144667, liga.jansone@liepaja.edu.lv

Karina Tauriņa, tel.nr. 25749550, karina.taurina@liepaja.edu.lv

 

 


Vecākiem un pedagogiem!

Esam apkopojuši dažus digitālos materiālus brīvā laika pavadīšanai, bērnu zināšanu papildināšanai. Šie materiāli ir brīvi pieejami ikvienam tīmekļvietnēs, spiežot uz norādītajām adresēm.

 

Lejuplādēt šeit.


Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Rēķinām kopā"

2020.gada 4.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja radošo darbnīcu “Rēķinām kopā” vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone pastāstīja par matemātisko priekštatu veidošanas un bērna izziņas procesu attīstīšanas kopsakarībām, parādīja dažādus uzdevumu piemērus, pastāstīja par izziņas procesu attīstīšanas iespējām ar rotaļu, spēļu palīdzību un dalījās pieredzē par dažādu metodisko materiālu un didaktisko spēļu izmantošanas iespējām matemātisko pamatprasmju apguves posmā.

 

 

Speciālie pedagogi Ingrīda Kupče un Vineta Kočetkova dalījās pieredzē par to, kādus metodiskos materiālus un didaktiskās spēles var izmantot, lai attīstītu prasmes orientēties laikā, darboties ar dažādiem mēriem, veikt dažādas skaitliskās darbības. Kopīgi tika izspēlētas dažādas spēles.

 

Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras var izmantot matemātisko prasmju apgūšanai ar tehnoloģiju palīdzību.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās spēļu spēlēšanā, smēlās idejas matemātisko pamatprasmju veidošanai ikdienā. Tika izteikta interese arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10