“Misija Zeme” – digitālas izrādes apmeklējums.

Izrādi vēroja 5.-7.klašu skolēni. Izrāde labi iekļaujama mācību procesā.

 

Dabaszinībās – pasaules rašanās, pirmie dzīvie organismi, to evolūcija, dinozauru izzušanas iemesli. Sociālajās zinībās – dabas piesārņošana; turpmākās sekas, ja nemainīsim savus paradumus. Latvijas un pasaules vēsturē – leduslaikmets, tā iezīmes, Zemes reljefa pakāpeniskā izveide. Matemātikā – jēdzieni “gadu simts”, “4,6 miljardi gadu”. Latviešu valodā – dialoga veidošanas pamatprasmes; jēdzieni “galaktika”, “sēra baktērijas”, “atmosfēra”, “kiberērglis”, “ornitofobija”, “viltvilcis”, “Mezopotāmiskais”, “šoka stiki”, “bioseifs”, “akupunktūra”, “boreālais mežs”, “paraboliskie pārrāvumi”. Vizuālajā mākslā – ataino zīmējumos izrādē redzēto (“perspektīva”, “kompozīcija”). Sportā – pārrunas par aktieru izveicību, sportisko izturību. Mūzikā – pareizas elpas svarīgākie aspekti, spēja sadarboties. Datorikā – tehnikas iespēju pilnvērtīgāka izmantošana; dators kā modernās tehnoloģijas virzītājspēks. Mājturībā un tehnoloģijās – vizuālā ietērpa nozīmīgums.

 

 Izrādes pievienotā vērtība šobrīd ir radīt interesantāku mūsu ikdienu, jo pagaidām nav iespējams citādāk baudīt teātra mākslas žanru. Bija redzama bērnu spēja koncentrēties galvenajam. Izglītojamajos bija vērojama kritiska attieksme pret lamu vārdu lietošanu izrādes laikā.

 

Pēc izrādes atgriezeniskā saite: pārrunas par saprasto, zīmēt spilgtāk paliekošo atmiņā, meklēt internetā viņiem nesaprasto jēdzienu skaidrojumus.

 


Koncertieraksts “Īkstīte” mūsu skolā

Izmantojām iespēju “Latvijas skolas somas” ietvaros noskatīties krāšņo koncertu “Īkstīte”. Koncertu saistījām kopā ar Latvijas un pasaules vēsturi (“Mode senāk un tagad”, galvenie vēsturiskie notikumi Latvijā un pasaulē), mūziku (Baroks, Baroka laika komponisti, mūzikas instrumenti), sociālajās zinībās (Rundāles pils – ievērojams Baroka mākslas brīnums), vizuālajā mākslā (Baroka laika glezniecība), sociālajām zinībām (darba lapu pildīšana), literatūrā (Hansa Kristiana Andersena pasakas “Īkstīte” lasīšana, satura izpratne, galveno varoņu raksturošana).

 

Koncerts iepazīstina ar operu, baletu. Teātra pulciņa bērniem iespēja redzēt krāšņos kostīmus, klausīties muzikoloģes Karinas Bērziņas izteiksmīgajā stāstījumā.

 

Izglītojamie labprāt padziļinātāk izpētīja klavesīna muzikālo skanējumu, meklēja internetā arī citus Baroka laika mūzikas instrumentus. Izvēlējās sev tuvāko lomu, saskaņojot ar savu raksturu un ikdienas uzvedības izpausmēm.

 


Sklandrauši

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, 6. klašu audzēkņiem bija iespēja doties ekskursijā uz Alsungu un piedalīties sklandraušu meistarklasē.

 

Meistarklases laikā izglītojamie no rudzu miltu mīklas veidoja rauša apakšiņu, pildīja tos kārtās ar kartupeļu un burkānu pildījumu, apbēra ar ķimenēm. Pasākuma vadītāja  iepazīstināja izglītojamos ar sklandraušu tapšanas vēsturi un atklāja, ka Sklandrausis ir reģistrēts kā pirmais ES līmenī aizsargātais lauksaimniecības produkts Latvijā un ir iekļauts Eiropas Komisijas reģistrā kā “Garantēta tradicionālā īpatnība”.  Kamēr krāsnī gatavojās izglītojamo gatavotie sklandrauši, tikmēr baudījām cigoriņu kafiju un zāļu tēju ar saimnieces sagatavotajiem sklandraušiem.

 

 


Izstāde “Simbolisms”

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, 6. – 7. klašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Liepājas muzeju un izbaudīt dzīvo gleznu izstādi “Simbolisms”.

 

Mācību stundās tika pārrunāti Eduarda Virzas, Fallija un Zemgaliešu Birutas literārie darbi, tāpat audzēkņi iepazinās ar jēdzienu “simbolisms”, klausījās Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un Jāņa Medņa darbus. Teātra pulciņā vēroja materiālus par aktieriem Sandru Kļaviņu, Voldemāru Šoriņu un Jēkabu Reini. Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, ar uzskatāmu video materiālu audzēkņi vispusīgāk nostiprināja skolā apgūto.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10