Radošās darbnīcas Amatnieku sētā “Latvisko kultūras tradīciju apzināšana – senie amati”

Sociālās zinībās, runājot par mūsdienu profesijām, skolēniem radās jautājumi par senajām profesijām. Apskatot seno laiku attēlus, lasot daiļdarbus literatūrā ne vienu reizi esam pieminējuši seno amatnieku pratējus– kalējs, audēja, skroderis, grozu pinējs u.c. Amatnieku mājas apmeklējums bija lieliska iespēja iepazīt dažādu amatu meistarus.

 

Tas radīja skolēnos interesi par senajiem arodiem. Tika dota iespēja iejusties dažādu amatu meistaru vietā, gatavojot rotaslietas, pinot paliktnīšus no klūgām, darinot ādas maciņus un veidojot sveces. Skolēni ar interesi piedalījās praktiskajā darbībā, kas lika aizdomāties par ieguldījumu un pacietību katra priekšmeta radīšanā.

 

Atgriezeniskā saite par piedzīvoto pasākumā skolēniem bija gandarījums par redzēto un piedzīvoto, darbojoties dažādās darbnīcās. Ar sajūsmu dalījās  par saviem iespaidiem un uzzināto informāciju. Citam vairāk patika praktiskā darbība, citam vairāk bija atmiņā palicis grūtais audēju darbs pie lielajām stellēm un garā dzintara virtene. Šis pasākums pilnveidoja zināšanas par latviešu tautas vērtībām, kas saglabājušās līdz mūsdienām.

 


Amatu māja

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni apmeklēja “Amatu māju”.

 

Gatavojoties pasākumam, ar skolēniem tika pārrunāts kādas radošās darbnīcas viņi zina un kur ir bijuši. Vai skolēni ir bijuši Liepājas amatnieku mājā. Tika uzdoti jautājumi par to, ko dara radošajās darbnīcās.

 

Pasākuma pievienotā vērtība mācību procesā ir iespēja izveidot skolēniem savu radošo amatnieku darbiņu profesionāla amatnieka vadībā. Tika izveidoti ādas maciņi. Šeit ieguldīts radošs darbs un aizrautība. Skolēni apskatīja arī amatnieku mājā esošos darbus. Piemēram, darinātos tautas tērpus, kā top keramikas darbi, metāla un dzintara rotas un ādas izstrādājumi.

 

Pasākumā skolēni izveidoja savu ādas maciņu, kuru viņi drīkstēja ņemt sev līdzi un lietderīgi izmantot. Pēc pasākuma dalībnieki jūtas priekpilni un gandarīti par saviem darbiem un amatnieku mājā redzēto.

 


Maizes cepšana un Rucavas tradicionālā ēdiena gatavošana

 Piedalījās 7.klases skolēni un profesionālās izglītības grupas audzēkņi.

Pirms pasākuma pārrunas par drošības noteikumu ievērošanu sabiedriskajās vietās un uzvedību transporta līdzeklī, par maizes cepšanas kultūru un tradīcijām, internetā un Rucavas novada bukletā apzinājām pieejamo informāciju par Rucavu.

Pēc pasākuma atkārtojām, kādas profesijas cilvēki strādā šajā nozarē un kādas zināšanas ir nepieciešamas, pārrunājām, no kā tiek iegūta maize līdz tā nonāk mūsu rokās.

Pasākuma pievienotā vērtība - sociālā integrēšanās sabiedrībā. Skolēnu redzes loka paplašināšana. Uzvedības kultūra pie galda.  

Izglītojamie paši savām rokām veidoja savu maizes kukulīti. Baudīja gardas pusdienas – Rucavas tradicionālo ēdienu. Spēlēja intelektuālas spēles. Pasākuma noslēgumā baudījām pašizcepto maizi. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar ikdienā notiekošo, uzzīmējām.

 

 


Kuldīgas “Dzīvā muzeja” apmeklējums

Piedalījās profesionālās izglītības grupas audzēkņi.

Gatavojoties esam veikuši, pārrunas par drošības noteikumu ievērošanu sabiedriskās vietās un uzvedību transporta līdzeklī.

Organizējām pārrunas par Kuldīgas attīstības vēsturi,

Latvijas teritoriālo iedalījumu (novadi), Kuldīgas atrašanās vieta, par ievērojamākajām vietām Kuldīgā.

Skolēnu redzes loka paplašināšanai vizualizēts un teatrāli izklāstošs vēstures notikumu atainojums.

Izglītojamie savstarpēji pārrunāja muzejā redzēto – slimību epidēmiju radītās sekas, pārvietošanās iespējas senatnē, hierarhijas pastāvēšanu. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar mūsdienām.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10