Erasmus+ "Kustība ir spēks"

 

Laika posmā no 10. līdz 16.septembrim mūsu skola kopā ar Portugāles Sarkano krustu Cruz Vermelha Cucujães realizēja Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu. Programmā piedalījās 17 jaunieši vecumā no 15-18 gadiem, no Latvijas un Portugāles.

Veidojot projektu vēlējāmies parādīt, ka caur kustību iespējams uzlabot ne tikai savu fizisko veselību, bet arī komunikatīvās un psihoemocionālās iemaņas.

Projekta mērķis bija radīt vidi, kurā jauniešiem ar ierobežotām iespējām un sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem būtu iespēja attīstīties ārpus ierastā un veicināt savu pašizpausmi, personīgo attīstību un sadarbības spējas izmantojot kustību un radošas aktivitātes.

Jauniešu ieguvumi:

 1. Uzlabotas komunikācijas, sociālās un sadarbības prasmes;
 2. Papildināts pasīvais un aktīvais vārdu krājumu angļu valodā;
 3. Paplašināts jauniešu redzes lauks par citu valstu kultūru;
 4. Paaugstināta pašapziņa un ticība savām spējām;
 5. Veicināta interese apgūt jaunas prasmes neformālā gaisotnē, redzēt un pieņemt kopīgo un atšķirīgo;
 6. Citu jauniešu iedvesmošana un motivēšana, daloties ar projekta pieredzi, ar jauniešiem savā apkārtējā vidē un sociālos tīklos.

            Jauniešiem bija iespēja ne tikai piedalīties dažādās aktivitātēs, bet arī pašiem uzņemties līderību un tās vadīt. Aktivitātes notika gan skolas teritorijā, gan ārpus tās. Tika īstenotas šādas aktivitātes:

 • saliedēšanās aktivitātes – enerdžaizeri, ledlauži, rīta aplis u.c.;
 • sporta spēles – futbols, basketbols, volejbols, tautas bumba, stafetes u.c.;
 • radošas aktivitātes – zumba, mūzikas radīšana ar sadzīves priekšmetiem, posteru veidošana;
 • starpkultūru vakari – savas valsts prezentēšana un iepazīstināšana ar tradicionālo un mūsdienu kultūras aktualitātēm, tradicionālo deju paraugdemonstrējumi;
  • ekskursijas – koncertzālē “Lielais Dzintars”, Liepājas parka un centra rajonā, Karostā (ar iespēju izmēģināt SUP dēļus un kajakus),

kā arī vēl daudzas citas aktivitātes!

Jaunieši tika aicināti aktīvi iesaistīties un izteikt savu viedokli par dienas laikā gūtajiem iespaidiem, to kas viņiem izdevās vai neizdevās un pārliecinājās vai veiktās aktivitātes saskan ar projektā izvirzīto mērķi, kā arī uzstādīja mērķus turpmākajām projekta dienām.

            Gan Latvijas, gan Portugāles grupu līderi bija patīkami pārsteigti, kā īsā laikā jaunieši spēj atvērties un, salīdzinot ar to kādi ir ikdienā, pilnībā izmainīties. Arī jaunieši, kuri nepārvalda angļu valodu augstā līmenī, atrada veidus kā savā starpā komunicēt un saprasties. Ikdienā noslēgtie paši uzņēmās līderību un izrādīja interesi par aktivitāšu vadīšanu.

Projekta noslēguma pasākumā ikviens jaunietis atzina, ka šī ir bijusi viņu pirmā pieredze apmaiņas projektos un noteikti vēlētos piedalīties vēl kādā. Arī pēc projekta jaunieši turpina savā starpā komunicēt izmantojot sociālos tīklus.

Lai arī šis bija mūsu pirmais Erasmus+ apmaiņas projekts, esam guvuši pārliecību, ka šādi projekti palīdz attīstīt jauniešu prasmes un personību. Ideju apmaiņas un pieredzes gūšanas pilna nedēļa!

 “PALDIES!” mūsu skolas skolotājiem un vadības komandai, kuri iesaistījās projekta īstenošanā:

 • Birutai Petrauskaitei;
 • Agnesei Ķipstei;
 • Kristīnai Homenko;
 • Līgai Jansonei;
 • Laurai Dzērvei.

 

 

 

 

 

 

 


Valodiņa 2023

17.februārī mūsu skolu pārstāvēt izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa 2023” devās trīs mūsu skolas skolēni. Konkurss norisinājās Padures pamatskolā. Konkursam “Valodiņa” šogad apritēja divdesmitais gads. Konkursā piedalījās 70 labākie dzejoļu deklamētāji no daudzām Latvijas skolām. Konkursa dalībniekus profesionāli vērtēja uzaicinātā žūrija – Dienvidkurzemes novada domes pārstāve Eva Mahta, mūziķis Jānis Buķelis un bijušais Padures pamatskolas direktors Linards Tiļugs. Žūrija konkursantu sniegumu vērtēja paceļot un parādot sirsniņas (maksimāli 10). Mūsu skolēni tika novērtēti ar 8 sirsniņām . Par piedalīšanos un labu sniegumu katrs saņēma dāvanas un diplomus. Konkursa noslēgumā mūziķis Jānis Buķelis kopā ar Linardu Tiļugu sniedza nelielu koncertu, atskaņojot grupas “Līvi” populārākās dziesmas.

 

 


eTwinning projekts “Christmas card excange 2022”

No 2022.gada novembra līdz 2023.gada janvārim mūsu skolēni iesaistījās Ziemassvētku kartiņu apmaiņas projektā. Projekta ietvaros 10 Eiropas dalībvalstis savā starpā apmainījās ar pašgatavotām kartiņām, kurās bija ierakstīts novēlējums angļu un dzimtajā valodā. Kartiņas tika izsūtītas ar pasta starpniecību. Saņemtās kartiņas tika aplūkotas un tulkotas angļu valodas stundās. Kā arī projekta laikā skolēni iepazīstināja citus dalībniekus ar savas skolas Ziemassvētku tradīcijām, daloties ar klases dekorēšanas, piparkūku cepšanas un citām svētku aktivitāšu fotogrāfijām.

 

Mūsu izgatavotās kartiņas:

 

Saņemtās kartiņas:


Projekta “Proud to teach all” dalībnieku tikšanās portugālē

Porto Politehniskā institūta Izglītības fakultātē (Portugāle) oktobrī notika projekta “ProuD to Teach All” dalībnieku tikšanās. Trijās dienās 12 skolotāji – treneri no 5 valstīm – Beļģijas, Nīderlandes, Portugāles, Lielbritānijas un Latvijas iesaistījās sarunās, diskusijās par iekļaujošo izglītību, veica dažādus  praktiskos uzdevumus un apmeklēja izglītības iestādes. Tikšanās laikā daudz tika runāts par pedagogu profesionālo sadarbību katra skolēna izaugsmei. Šajā tikšanās reizē piedalījās arī Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogs Līga Jansone un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas sociālais pedagogs Dace Liepa.

 


1 2 3