Dzejas dienas

Internāta Vecākā grupa nedēļu no 13.09. līdz 17.09. dzīvoja Dzejas dienu, kas bija veltītas latviešu literāta un dzejnieka Aleksandra Čaka 120. gadadienai, noskaņās.

Pirmdien skolēni lasīja A. Čaka dzejoļus, katrs vienu izvēlējās, norakstīja uz lapas un tad skaļi nolasīja savu izvēlēto dzejoli citiem.

Otrdien izvēlētajam dzejolim zīmēja ilustrāciju.

Trešdien klausījāmies dziesmas ar A. Čaka vārdiem.

Ceturtdien notika grupiņas pasākums, sadarbojoties ar bibliotēku “Libris” Zoom platformā. Skolēni klausījās bibliotēkas darbinieku dzejoļu par Rīgu, kā arī bērnu lugas “Nagla, Tomāts, Plūmīte” lasījumus. Iedvesmojoties no A. Čaka dzejas par savu dzimto pilsētu Rīgu, skolēni paši mācījās atrast skaisto pilsētā Liepājā, savu dzeju paspilgtināja ar ilustratīvu noformējumu.

 


Stafetes skrējiens

Katru rudeni, Liepājas Jūrmalas parkā, norisinās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra “Stafetes skrējiens”, kuru rīko sporta un veselības skolotāja. Stafetes mērķis ir veicināt izglītojamo sadarbību, komunikāciju, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm.

 

Stafetes notika dažādās vecumu grupās 4. – 5. klašu grupa meitenēm, 4. – 5. klašu grupa zēniem, 6.-7. klašu grupā meitenēm, 6.-7. klašu grupā zēniem un jauktās grupās.

 

Pēc stafetēm izglītojamie atzina, ka pasākums bija jautrs un interesants.

 


1. septembris

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības parvalde" rīkojums (skatīt šeit).


Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

16.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

18.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

20.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

24.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • Pedagoģiski psiholoģiskās atbalsta sistēmas nodrošinājums un funkcijas. Individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrāde un izvērtēšana.
  • Metodiskā atbalsta nodrošinājums pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. IT izmantošana mācību procesā.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs A.Kāle, speciālais pedagogs J.Jansone (O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskola) un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.

 

Kursu realizācijas forma, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus. Dalībnieki tiks informēti!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10