Pasākums vecākiem

9. martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja sanāksmi – semināru “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība, pašpaļāvība, atbalsts” vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Semināra laikā psihologs Sarmīte Štāle pastāstīja par to, ka vecāku klātbūtnes koncepcijas pamatā ir sadarbība starp vecākiem un bērniem, uzsvēra vecāku lomu savstarpēju konfliktu atrisināšanā. Lektore atgādināja noteikumu lomu ģimenē visos bērnu vecuma posmos un akcentēja, cik svarīgi arī vecākiem ir saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams. 

 

 


Ziemas olimpiskām spēlēm veltīta diena

25.februārī skolā Zoom platformā norisinājās Olimpiskajām spēlēm veltīts pasākums. Vispirms katrai klasei bija jāizdomā komandas nosaukums, devīze un novēlējums pārējām komandām. Pēc tam dienas garumā komandas ar Zoom starpniecību veica dažādus uzdevumus, neaizmirstot par aktivitātes pauzēm. Pozitīvu noskaņojumu visiem radīja iespēja vienam otru redzēt lielajos interaktīvo tāfeļu ekrānos – pasākums pa klasēm, bet tomēr visiem kopā.

 

 

 


Mīlestības mēnesis

C klašu skolēni ir draudzīgi un izpalīdzīgi visu gadu. Ikdienā skolēni palīdz cits citam pieturēt durvis, izsaukt liftu, sakārtot klasi, padod neaizsniedzamus mācību piederumus un apģērbu no augšējiem plauktiem.

 

 

Īpaši siltas draudzības saites ir starp vecāko klašu zēniem un meitenēm. Viņi prot ne tikai jauki parunāties un spēlēties kopā starpbrīžos, bet neaizmirst apsveikt cits citu arī dzimšanas un vārda dienās.

 

 

Februāris daudzviet pasaulē ir Mīlestības mēnesis, kad mēs savus draugus un mīļotos cilvēkus īpaši samīļojam un apdāvinām ar sirsnīgiem apsveikumiem. Vairākās klasēs bērni klāja arī svētku galdus.

 

 

Skolotājas Aijas skolēni Valentīna dienas svētkiem paši gatavoja veselīgas žāvētu augļu konfektes, jo runā, ka mīlestība iet caur vēderu. Tā jau laikam arī ir, jo februārī mēs mīlestību jūtam it VISUR!

 


Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs organizē profesionālās pilnveides programmu pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem

 

“Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā.”


Norises laiks: 21.03.2022. 13.00-17.45 un 04.04.2022. 13.00-15.00 (mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu)

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Pedagoģiskās novērošanas metodes izmantošana pirmsskolas un sākumskolas posma izglītībā.
  • Speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes pirmsskolas un sākumskolas posma vecuma bērniem.

Pedagogiem būs jāveic patstāvīgais darbs. Programmas apjoms – 12 stundas, dalībnieki saņems apliecības.

 

 

Pieteikšanās elektroniski: SPIEDIET ŠEIT 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10