Skolas vēsture

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

 

Īsa skolas vēsture

 

Skola dibināta ap 1925.gadu kā Defektīvo bērnu skola. Tās pirmais pārzinis A. Vītiņš.

 

Ziņas par skolas darbību laika periodā līdz 1950.gadam ir fragmentāras. Ir ziņas, ka 1940. gadā skolā mācījušies 64 bērni. Juridiskā adrese skolai pirmskara dokumentos nav norādīta.

 

Savu darbību skola atjauno ar 1945. gada 14. maiju kā Īpatnējo bērnu skola. Tiek reģistrēti skolēni, iekārtotas mācību telpas, meklētas telpas internātam. Skolā mācības uzsāk 3 bērni. Skolas atrodas Siena tirgū 12. Skola ēkas otrajā stāvā izmanto 270 kvadrātmetrus lielu platību.

 

Ar 1949./1950. mācību gadu skola maina savu nosaukumu un kļūst par 2. (īpatnējo) pamatskolu. Sakarā ar nelielo bērnu skaitu, skolu pārvieto uz citām telpām- Siena tirgus ielā 12. Mācības uzsāk 22 bērni. Skola ir četrklasīga, un tajā mācās skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērnus skolā uzņem tikai pēc viena gada mācīšanās vispārizglītojošā skolā ar ārsta – psihiatra piekrišanu. Mācību gada beigās skolā jau mācās 30 bērnu. Šajā laikā skolā strādā 2 skolotājas- apvienoto 1. un 2. klasi vada skolotāja E.Plostniece, 3. un 4. klasi- M. Ķeire. Skolai noteiktas programmas nav, mācības notiek pēc iespējas visu mācību vielu vienkāršojot un padarot uzskatāmu. Skolēni 6- 7 mācību gados apgūst zināšanas vispārizglītojošās pamatskolas 4.klases apjomā.

 

1951./52. mācību gadu skola mācības uzsāk jaunās telpās Palmu ielā 3.

 

Aptuveni no 1953. gada skolas nosaukums ir Liepājas palīgskola, vēlāk- Liepājas 13. pamatskola.

 

No 1965. gada līdz 1995.gadam skola atrodas Kūrmājas (Padomju) prospektā 21. Skolā mācības notiek latviešu un krievu valodā. Šajā laikā skolēnu skaits pieaug no 80 līdz 200 skolēniem. Mācību darbs tiek organizēts 2 maiņās.

 

1993. gada sākumā daļa skolas pārceļas uz ēku Uliha ielā 56, un līdz 1995.gadam strādā abās ēkās.

 

No 1993.g. 16. novembra skola saucas Liepājas speciālā skola.

 

1995. gada decembrī ēka Kūrmājas prospektā 21 tiek denacionalizēta un otra skolas daļa pārceļas uz ēku Klaipēdas ielā 94.

 

No 2004.gada 1.decembra skola saucas Liepājas speciālā internātpamatskola.

 

No 1996.gada līdz šim laikam skola darbojas divās ēkās- Uliha ielā 56 un Klaipēdas ielā 94. Skolas ēka Uliha ielā 56 celta 20.gadsimta sākumā kā vācu meiteņu skola. Arhitekts M.P.Berči. Skolas ēka Klaipēdas ielā 94 celta 1974.gadā bērnu dārza vajadzībām. Abās ēkās pēdējos gados veikti būtiski remonti, telpas pēc iespējas pielāgotas bērniem ar speciālām vajadzībām.

No 1993.gada skolai ir internāts.

 

Skola aktīvi iesaistās valsts speciālās izglītības pārveidē un attīstībā. Skola pirmā valstī uzsāka profesionālās pamatizglītības programmu apmācību. 1989.gadā skolā tika uzsākta bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem apmācība. Izveidotā speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem bija pirmā šāda veida apmācība Latvijā. Skolas pedagogi šai programmai izveidojuši mācību programmas, kuras izmanto visā valstī. Pirmoreiz Latvijā uzsākta bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem pirmsskolas apmācība un sagatavošana skolai.

 

Skolas mācību saturs orientēts uz dzīvei nepieciešamo praktisko zināšanu un iemaņu apguvi profesionālas pamatizglītības programmās:

  1. “Kokizstrādājumu izgatavošana” iegūstot kvalifikāciju koksnes materiālu apstrādātājs
  2. “Ēdināšanas pakalpojumi” iegūstot kvalifikāciju virtuves darbinieks

 

2018. gada 1. jūnijā skolai pievieno Liepājas SPII “Cīrulītis”

 

No 2018. gada 1. septembra skola pārtop par Liepājas Līvupes pamatskolu – attīstības centru.

 

Precīzas ziņas par skolas vadītājiem ir tikai no 1958.gada.

 

Gads

Direktors

Vietnieki

1958.g.- 1972.g.

 

Lilija Ausekle

 

1972.g.- 1975.g.

 

Bruno Gliks

Gaļina Ļubimceva

1975.g.- 1979.g.

 

Gaļina Ļubimceva

Anna Plostniece

1979.g.- 1989.g.

 

Lilija Lauka

Anna Plostniece

1989.g.- 1991.g.

 

Agris Rozentāls

Anna Plostniece

1992.g.- 1993.g.

Anna Plostniece

Gunta Brikmane

Janīna Ponomarjova

 

1993.g.- 1994.g.

Janīna Ponomarjova

Gunta Brikmane

Kaiva Žīmante

 

1994.g.

Atis Brikmanis

Valentīna Osmolovska

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

 

2017. g. janvāris

Atis Brikmanis

Jānis Silenieks

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

 

2017. g. augusts

Atis Brikmanis

Sarmīte Sidorova

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

 

2018. g. septembris

Atis Brikmanis

Sarmīte Sidorova

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

Līga Jansone

Valentīna Leskinoviča

 

2019. g. septembris
Sarmīte Sidorova
Kaiva Žīmante
Ingrīda Jēče
Līga Jansone
Valentīna Leskinoviča

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

Līga Jansone

Valentīna Leskinoviča

 

2020. g. janvāris Sarmīte Sidorova

Kaiva Žīmante

Ingrīda Jēče

Līga Jansone

Valentīna Leskinoviča

Natālija Šenbrūna

 

Skolas ēka Uliha ielā 56

 

Skolas ēka Klaipēdas ielā 94

 

Skolas ēka Ezera 53/55

 

Skolas skolotāji