Pumpurs

No 2021.gada 4.janvāra mūsu skola sāk līdzdarboties projektā “Pumpurs” un īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši sākot no 5. līdz 12.klasei un arodklašu skolēni.

 

Uzsākot projektu 2020./2021.mācību gada 2.semestrī 9 izglītojamiem paredzēts sniegt palīdzību nodrošinot pedagoga palīgus vai konsultatīvo atbalstu. Lielākais atbalsts tiks nodrošināts latviešu valodas un matemātikas mācību satura apguvei. Laika gaitā izglītojamo skaitu, kuriem tiks nodrošināts atbalsts, plānots palielināt.

 

Plašāk par projektu varat uzzināt mājaslapā http://pumpurs.lv/.

 


Papildus atbalsts

2021./22.m.g. 1.semestrī papildus atbalstu saņems jau 14 skolēni. Šajā semestrī projektā ir iesaistījušies 7 pedagogi, kuri sniegs atbalstu sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Lai veiksmīgi apgūtu mācību vielu un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus, skolēniem tiks nodrošinātas konsultācijas un pedagogu palīgi latviešu valodā un matemātikā. Ņemot vērā situāciju valstī, no 1.septembra konsultācijas iespējams īstenot arī attālināti.

Paldies skolotājai L.Cinkmanei, kura pirmā iesaistījās projekta īstenošanā un bija gatava "lēkt nezināmajā", lai sniegtu skolēniem visu nepieciešamo atbalstu mācību apguvē un kavējumu novēršanā.