Brīvdienas skolēniem 2023./2024. mācību gadam

  • rudens brīvdienas 23. oktobris - 27.oktobris
  • ziemas brīvdienas 27.decembris - 5.janvāris
  • pavasara brīvdienas 11.marts - 15. marts
  • vasaras brīvdienas 1.jūnijs - 31.augusts
  • projektu dienas 7. un 8. marts