Ieteikumi vecākiem

  1. Katru rītu sāciet ar smaidu un nododiet to arī bērniem;
  2. Pārbaudiet, vai bērna skolas soma ir sakārtota un tajā atrodas mācību grāmatas;
  3. Esiet uzmanīgi: regulāri vērojiet bērna veselības un psiholoģiskā komforta stāvokli;
  4. Laicīgi un taktiski reaģējiet uz ierakstiem dienasgrāmatā;
  5. Esiet līdzsvaroti, atcerieties, ka rāšanās samazina jūsu  autoritāti bērna acīs;
  6. Vērtējiet bērna konkrētos sasniegumus, nevis spējas un personību kopumā;
  7. Lai radītu bērnam ticību saviem spēkiem, sniedziet viņam emocionālu atbalstu;
  8. Pavadiet  brīvo laiku kopā ar bērnu!