Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2022.gada augustā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursi “Mūsdienu pedagoģiskā procesa plāmošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, kuros lektori aktualizēja skolas pedagoģiskajā procesā nozīmīgas tēmas. Speciālais pedagogs J.Jansone akcentēja būtisko par mācību stundu klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām, kā arī uzsvēra  diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.

 

Speciālais pedagogs J.Jagmina darbojās praktiski, paverot plašāku redzējumu par IT izmantošanas iespējām mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Psiholoģe S.Štāle sniedza praktiskus ieteikumus darbā ar uzvedības problēmām, to prevenciju un reducēšanu.

 

Kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu pedagogi un atbalsta personāla speciālisti no dažādām Latvijas vietām – Liepāja, Skrunda, Rīga, Nīca, Grobiņa.  Kopumā kursus noklausījās ap 80 pedagogu.