Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2022.gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”.

 

Audiologopēds, speciālais pedagogs Irita Kovaļska pastāstīja klausītājiem par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas attīstības īpatnībām, lektore uzskaitīja dažādas metodes un paņēmienus valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, kurus dalībnieki izmēģināja grupu darbā. Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem. Psihologs Evija Ivanova akcentēja pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālās audzināšanas lomu ikdienā. Grupu darbos tika risinātas dažādas ikdienas situācijas.

 

Kursus kopumā apmeklēja 68 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru darbu un praktiskās nodarbības.