Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu


Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

07.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

08.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

09.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

10.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Grupa nokomplektēta

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Metodes un paņēmieni valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana.

 

Kursos piedalīsies audiologopēds, speciālais pedagogs I.Kovaļska, Montessori speciālists I.Ukavica un psihologs E.Ivanova.