Speciālo pedagogu darba seminārs

17.martā Zoom platformā notika darba seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem, kurā piedalījās arī atbalsta komandu pārstāvji “Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide un izvērtēšana”. Semināru vadīja Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone. Semināra laikā tika pārrunāti individuālā izglītības programmas apguves plāna izveides principi, izdiskutēti neskaidrie jautājumi par informāciju, kura būtu jānorāda šajos plānos. Speciālie pedagogi dalījās savā pieredzē par individuālā izglītības programmas apguves plāna aizpildīšanu, realizēšanu un izvērtēšanu.