Profesionālās kompetences pilnveide

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2019.gada 13.,14.februārī Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas izglītības skolotājiem

 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”.

 

Programmas apjoms – 12 stundas, dalībnieki saņems apliecības.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 

Darba kārtība.

Datums

Laiks

Tēma

Lektors/vadītājs

13. 02.

13.00 – 14.45

Iekļaujošās izglītības vide pirmsskolā.

Iekļaujošās izglītības mērķi, principi un izglītības procesa organizācijas formas. Skolotāja profesionālā kompetence.

Dina Bethere, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra metodiķe.

13.02.

15.00 – 16.45

un

17.00 – 19.00

Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā un mācību procesā.

Emocionālā labizjūta.

Motivācijas veicināšana bērniem ar speciālām vajadzībām. Hiperaktīvs bērns mācību procesā.

 

Iveta Aunīte, praktizējoša psiholoģe

14.02.

13.00 – 14.45

Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde.

Speciālo vajadzību vērtēšanas kritēriji. Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšana.

Janīna Ponomarjova, speciālais pedagogs

14.02.

15.00 – 16.00

Alternatīvie saziņas līdzekļi.

Widghit sistēmas efektivitāte saziņas veidošanā. Piktogrammas.

Irita Kovaļska, speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds

14.02.

16.00 – 17.15

un

17.30 - 19.00

Mācību materiālu pieejamība.

IKT un publiskoto mācību materiālu resursi.

Mācību materiālu izvēle un pielāgošana.

 

Karina Tauriņa, logopēds

Līga Jansone, speciālais pedagogs

Irita Kovaļska, speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds