Mūsu domu lidojums

Katru gadu janvārī skolā notiek dzejoļu konkurss, kurā labākie deklamētāji katrā vecuma grupā, februārī dodas uz Padures pamatskolu, lai pārstāvētu skolas godu starp citām skolām.

Šogad, ņemot vērā apstākļus, konkurss nenotika, tāpēc skolēni kopīgi sacerēja skolas dzejoli. Katrai klasei bija jāpapildina iepriekšējās klases rakstītais, lai kopīgi taptu “Mūsu domu lidojums”.

 


Janvāris Klaipēdas ielā

Beidzot sagaidījām kārtīgu sniegu. Varējām pikoties, celt sniegavīrus un pētīt citas sniega brīnumainās spējas. Mūsu pirmklasnieki jau paaugušies un prot izveidot  sniegavīrus pat klasē, kur sniega nav. Savukārt, 4. klases bērni iepazinās ar leduslāčiem un pingvīniem, kuriem sniegs patīk visu gadu.

 

 

Vecākajās klasēs 2021. gads sācies ar atzinības un pateicības rakstiem par piedalīšanos bērnu starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Lidice”. Sakām paldies Patrīcijai, Kristai, Mārtiņam un skolotājai Līgai S. Zemāk Kristas zīmējumi “Mums patīk skaitļi” un “Aptiekārs”. 

 

 


Lidice 2021

Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas konkursa «Lidice 2021», Liepājas pilsētas kārtā, mūsu skola ir ieguvusi diplomus par labiem sasniegumiem, pateicības par dalību konkursā un mazas piemiņas balviņas.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem – Endijai, Solveigai, Edītei, Līgai S. par radošo domu, bagāto iztēli.

 

 

 

Labākais darbs no mūsu skolas nogādāts Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā, kur tas piepulcējas bērnu un jauniešu darbiem no visas Latvijas.

 

 

Lepojamies ar Mārtiņa un skolotājas Līgas S. kopdarbu!


Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10