Zīmējumu konkurss Sibīrijas bērni

Konkursā tika iesniegti kopumā 439 gleznojumi un zīmējumi visās vecuma grupās. Tika iesniegti arī darbi no mūsu skolas. Izglītojamie kopā ar skolotājiem pārrunāja Sibīrijas stāstu, ko pēc tam attēloja savos darbos.

 

Žūrija par bērnu darbiem saka tā - visvairāk uzrunā nepastarpināta emocionalitāte, drošs “rokraksts” un kompozīcija, kuras pārliecinātspēja slēpjas patiesā vēlmē sev pašam skaidrāk izstāstīt “Sibīrijas stāstu”. Vērtējot darbus ne pirmo gadu, atkārtoti jāatzīst, ka visatbruņojošāk uzrunā jaunākās un vidējās grupas bērnu iesniegtie darbi. Tur dalībnieku vēl nav pārņēmušas paralizējošās bailes uzzīmēt kādu “nepareizu” roku, kāju vai degunu, bet galvenais ir pašam iejusties notikuma “ādā”, kas paver dzīvu izteiksmes ekspresiju.

 


1.septembris


Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

15.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

16.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

17.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

18.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Mācību stunda klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām.
  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • IT izmantošanas iespējas mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs S.Štāle un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.


Integratīvais mākslas festivāls: “Nāc līdzās”

Šā gada 26. maijā Rīgā notika integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās”, kurā piedalījās arī Līvupes pamatskolas - attīstības centra deju grupa Līvupes meitenes. No 38 priekšnesumiem mūsu skolas dejotājas izcīnīja Laureāta titulu, līdz ar to meitenes varēs piedalīties lielajā Ziemassvētku koncertā Rīgā, kurš tiks translēts LTV 1. kanālā.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10