Apsveikums


Novembra aktualitātes

22.novembrī notika skolas vecāku sapulce. Papildus par skolā aktuālajiem tematiem vecāki tika iepazīstināti ar iespējām jauniešiem mācīties un strādāt pēc profesionālās programmas apguves, izmantojot Nodarbinātības Valsts aģentūrā (NVA) pieejamo informāciju. Par to pastāstīja uz skolu uzaicinātā NVA Liepājas filiāles karjeras konsultante Ilze Daugaviete.

 

Savukārt skolas karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko ar vecākiem padalījās ar foto un video mirkļiem par jau notikušajiem pasākumiem viesojoties uzņēmumos, kā arī ar skolā uzņemtajiem ciemiņiem.

 

 

 

22.novembrī skolā viesojās paraolimpiete Baiba Rorbaha  un dalījās savā stāstā ar mūsu bērniem! Baiba ir super piemērs, kad cilvēka ar invaliditāti grūtības tiek pārvarētas ar motivāciju un gribasspēku. Savukārt, motivācija apvienojumā ar īstajiem cilvēkiem blakus rada priekšnosacījumus lieliem sasniegumiem.

 

Īss Baibas dosjē: 2021.gada Eiropas čempionātā paravieglatlētikā Baiba Rorbaha izcīnīja 3. vietu vālītes mešanas sacensībās, sasniedzot jaunu personīgo rekordu. Ņemot vērā šo sasniegumu, Baiba startēja arī XVI paraolimpiskajās spēlēs Tokijā.

 

 

 

 


Karjeras izglītības

"Tavs prasmju portfelis"


No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā jau 11. reizi notika Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad bija "Tavs prasmju portfelis".

 

Karjeras nedēļā uzmanības centrā bija dažādas prasmju grupas – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes.

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra skolēniem karjeras nedēļas ietvaros skolā un ārpus tās bija iespēja dažādās interaktīvās aktivitātēs un stundu laikā apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes.

 

16. oktobrī, pedagogi un vecāki tika aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai "Konkurētspējīgas prasmes ikvienam". Tajā karjeras konsultante un "Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023" laureāte A. Metuzāle aktualizēja konkurētspējīgu prasmju un to attīstības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, atklājot, kādi ir šī brīža darba tirgus izaicinājumi. Nodarbības dalībnieki uzzināja, kur un kā iegūt nepieciešamās prasmes un kā novērtēt sev jau piemītošās iemaņas.

 

Nodarbības ieraksts ar surdotulkojumu ir pieejams VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras nedēļa 2023” un VIAA YouTube kontā.

 


Kanisterapijas nodarbības skolā

2023./2024.mācību gadā skolā notiek kanisterapijas nodarbības. Tās vada skolotāja un kanisterapeite Linda Štībele.

 

Nodarbības ir turpinājums iepriekšējā gada sadarbībai ar Velku biedrību, kura apmaksāja kanisterapijas nodarbības iepriekšējā mācību gadā. Redzot nodarbību efektivitāti, šogad nolēmām kanisterapiju iekļaut skolas interešu izglītības programmu klāstā.

 

Skolēniem, kuri piedalās nodarbībās paaugstinās darbības motivācija. Uzlabojas kustību koordinācija, attīstās paškontrole, paaugstinās pašapziņa, mazinās muskuļu spastika un hiperaktivitāte, tiek veicināta runas aktivitāte.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10