Projekta "ProuD to Teach All" dalībnieku tikšanās

No 7.-9.jūnijam “ProuD To Teach All” projekta ietvaros Liepājā viesojās skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Lielbritānijas.

 

 “ProuD To Teach All” (Nr 2020-1-BE02-KA201-074764) ir vērienīgs, starptautisks iekļaujošās izglītības projekts, kas izstrādāts ar mērķi veicināt skolotāju un skolu vadītāju efektīvu sadarbību darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana. Projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma, tā norise ir plānota līdz 2023. gadam. 

 

Projekta dalībniekiem notika teorētiskas sesijas, bija Liepājas Līvupes pamatskolas un Oskara Kalpaka 15. vidusskolas apmeklējumi, lai iepazītos ar iekļaujošo izglītību praksē. 8.jūnijā projekta dalībnieki apmeklēja Liepājas Līvupes pamatskolu – attīstības centru, viesošanās laikā pedagogi iepazinās ar skolas vidi, iekārtojumu, dažādiem mācību materiāliem. Īpašu prieku viesiem sagādāja praktiska darbošanās darbnīcās.

 

 

 

 


Pedagogu tikšanās Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" ietvaros

22.aprīlī Erasmus+ projekta “ProuD To Teach All” ietvaros Liepājas Līvupes pamatskolas– attīstības centra pedagogi rīkoja diskusiju par iekļaujošās izglītības jautājumiem: pieejamo mācību resursu pielāgošanas iespējas dažādajām izglītojamo vajadzībām, pedagogu savstarpējā mācīšanās un atbalsts. Pedagogi aktīvi iesaistījās diskusijās, dalījās savā personīgajā pieredzē.

 

 


Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" dalībnieku tikšanās

 

Marta beigās Liepājas Universitātē notika darba grupas tikšanās Erasmus+ projekta “ProuD To Teach All” ietvaros, kurā piedalījās Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore Dina Bethere, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi un O. Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas pedagogi.

 

“ProuD To Teach All” (Nr 2020-1-BE02-KA201-074764) ir vērienīgs, starptautisks iekļaujošās izglītības projekts, kas izstrādāts ar mērķi veicināt skolotāju un skolu vadītāju efektīvu sadarbību darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana. Projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma, tā norise ir plānota līdz 2023. gadam.

 

“ProuD To Teach All” projekta ietvaros skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Lielbritānijas tiks iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs iekļaujošās izglītības jomā. Pamats mācībām būs esošo skolotāju prakse un unikālas pieejas, lai “mācītu visus”.

 


Dalība eTwinning kursos un projektā

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi Agnese Ķipste un Biruta Petrauskaite laika posmā no marta līdz maijam piedalās starptautiskos tiešsaistes kursos “Starptautiska eTwinning projekta plānošana un īstenošana”  - Latvija, Serbija, Jordānija.

 

Kursa ietvaros tiek realizēti vairāki starptautiski projekti. Mūsu skolas pārstāves ir iesaistījušās projektā  “My Online Habits”, kura mērķis ir noskaidrot  mūsu audzēkņu tiešsaistes paradumus. Projekta ietvaros skolēniem jāizstrādā online Netiķete un noteikumi savu personas datu aizsardzībai.


1 2 3