ESF projekts

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 


Projekta darbību īstenošanas laiks


2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. maijs

 

Projekta finansējums 

 

21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

  • 18 398 598 EUR - ESF finansējums 
  • 3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums

Projekta specifiskais atbalsta mērķis 


Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 


Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.


Seminārs vecākiem

 

Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem "Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē". Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

 

16. septembrī Liepājas 8. vidusskolā notika pirmais seminārs, kuru apmeklēja uzņemošās skolas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra vecāki.

 

Lektors uzsvēra vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runāja par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, mudināja klātesošos sarunāties un darīt kopā ar saviem bērniem. Mudināja vecākus attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, arī profesija nav uz mūžu, vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.

 

 Pasākums notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

 


Karjeras nedēļa


Iepazīstam profesijas!


1 2 3 4