Karjeras izglītība

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu nodrošinājums, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanai. Sniegtu zināšanas un sapratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības īstenošanai skolā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

  • mācību priekšmetu stundas;
  • klases stundas;
  • individuālās nodarbības;
  • ārpusstundu pasākumus;
  • mācību ekskursijas.

 

Karjeras izglītības programma

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 


Aktuāli par karjeru

Neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt šodien!


Informācija par aktuālo karjeras izglītībā  - sarunas un konsultācijas par pašizpēti, profesijām un noderīgām interneta vietnēm.

Pedagogs karjeras konsultants - 29209702

 

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām


http://www.niid.lv/ipas_vajadz

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&target=SV&level_2=407

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543

 

 

Aktuāla informācija un karejras konsultācijas


http://www.niid.lv/infodienas

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=666

http://www.niid.lv/niid_search?ct=ecs

http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

http://viaa.gov.lv/library/files/original/eksaktie_prieksmeti_infogr.pdf

http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

 

Prakses iespējas

https://www.prakse.lv/ 

 

Virtuālā profesiju pasaule

http://www.profesijupasaule.lv/

 

CV  un motivācijas vēstule

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/about-europass

 

Erasmus + starptautiskā mobilitātecilvēkiem ar speciālām vajadzībām


Erasmus+ mobilitāte nav domāta tikai izredzētiem cilvēkiem, bet visiem – tajā skaitā arī augstskolu studentiem un profesionālo skolu audzēkņiem ar invaliditāti. Turklāt atbalsts programmas ietvaros paredz ne tikai stipendijas izmaksu, bet arī finansējumu pavadošai personai, speciāli aprīkotas dzīvesvietas īrei, rehabilitācijai un citiem pasākumiem. 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/43601_Erasmus_Plus_ikvienam_infolapa_A4_web.pdf

 

Video materiāli par karjeru un profesijām

 

Filma par karjeras veidošanu „ Zaļais pipars” 

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

 

Video par profesijām

http://www.niid.lv/video

http://www.darilatvijai.lv/profesiju-video/

 

Īsfilmas par profesijām

https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos

 

Materiāli skolotājiem


Karjeras izglītība skolā/pieredze 2009/2010; Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

 

Klašu audzinātājiem

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

 

Noderīga informācija

https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/asistenta-pakalpojumi-izglitibas-iestade

 

Interneta resursi par karjeras izglītību

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://www.niid.lv/infografikas

http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/


Decembris- piparkūku cepšanas mēnesis!

Jau kā mūsu skolas tradīcija, ka katru gadu decembrī skolēni paši piedalās piparkūku cepšanas procesā. Piparkūku smarža vairākas nedēļas vēsta par Ziemassvētku tuvošanos!!!

 


Novembris- veselības mēnesis.

Mentālā veselība. Mandalu krāsošana.

 


1 2 3 4 5 6 7 8