Seminārs “Speciālā un iekļaujošā izglītība Čehijā”

14. novembrī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Liepājas Universitāsti Erasmus+ projekta ietvaros notika seminārs, kurā Masarikas universitātes pasniedzējas Katerina Lojdova un Jana Kratochvilovu stāstīja par speciālo izglītību un  iekļaujošās izglītības norisi Čehijā. Pedagogi ar interesi klausījās, iesaistījās diskusijās, dalījās pārdomās. Semināra dalībnieki secināja, ka iekļaujošās izglītības ieviešanas vadlīnijas Latvijā un Čehijā ir līdzīgas.

 


Pieredzes apmaiņas brauciens

9. novembrī Liepājas Līvupes pamatskolas -  attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas Strazdmuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

 

Pedagogi iepazinās ar skolas darba specifiku, īpaši izveidotiem un pielāgotiem mācību materiāliem skolēniem ar redzes traucējumiem. Skolas direktore pastāstīja par skolas kā attīstības centra darbības pamatvirzieniem. Savukārt, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi dalījās pieredzē ar savas skolas darbības pamatvirzieniem. Aktuāls jautājums kopīgām diskusijām bija par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, to iekļaušanu mācību procesā, kā arī darba metodēm sekmīgai mācību procesa apgūšanai.

 


Prezentācijas pasākums

 

7. novembrī Liepājas Līvupes pamatskolā notika prezentācijas pasākums, lai iepazīstinātu ar skolas kā attīstības centra darbības virzieniem. Uz pasākumu bija uzaicināti vispārējo izglītības iestāžu vadītāji un pārstāvji, apkārtējo novadu izglītības speciālisti, speciālo izglītības iestāžu skolotāji,  sociālās dienesta, bāriņtiesas un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji.

Sākumā skolas direktors Atis Brikmanis nedaudz pastāstīja par skolas vēsturi, tad vārds tika dots Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, sporta un kultūras jautājumos Atim Deksnim.

 

Turpinājumā direktora vietnieki Valentīna Leskinoviča, Kaiva Žīmante un Sarmīte Sidorova pastāstīja par mācību darbu skolas trijās ēkās. Pēc tam viesi devās ekskursijā pa skolas ēku, kura atrodas Uliha ielā 56.

Pasākuma turpinājumā direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone pastāstīja par Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra darbības virzieniem, iepazīstināja ar speciālistiem, kuri sniedz bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību bērniem, vecākiem, pedagogiem, atbalsta speciālistiem. Rosināja sadarbības veidošanu un iepazīstināja ar atbalsta sniegšanas iespējām vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Katrs uzaicinātais viesis saņēma informatīvu bukletu, kurā atrodama nepieciešamā informācija par atbalsta sniegšanas veidiem un kontaktinformācija.

Paldies par apsveikumiem un labajiem vārdiem!

 


Seminārs “Zināšanas + pieredze + darbaprieks + pozitīva saskarsme”

9. oktobrī Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centrs psiholoģijas dienu ietvaros, organizēja semināru audžuvecākiem, aizbildņiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Liepājas Universitātes asociētā profesore, pedagoģijas doktore Dina Bethere dalījās pieredzē ar stāstiem no dzīves un izglītoja par aktuālām tēmām, ja ģimenē ienāk bērns ar speciālām vajadzībām.

 

Skolas psiholoģe Evija Ivanova iepazīstināja ar atbalsta iespējām vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, mudināja vecākus apzināties savu lomu ģimenē un radīt pārliecību par darbu, ko  viņi ikdienā dara.

 

Vecāki ar interesi klausījās un iesaistījās sarunās. Izteica interesi arī turpmāk apmeklēt šada veida pasākumus.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9