Pieredzes apmaiņa

24. novembrī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā viesojās profesionālās pamatizglītības skolotāji no Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra vadības komanda kopā ar pedagogiem izrādīja viesiem mācību telpas, iepazīstināja ar izveidotajiem mācību un metodiskajiem atbalsta materiāliem, kā arī dalījās pieredzē darbā ar profesionālās pamatizglītības audzēkņiem.

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra vadības komanda ar pedagogiem atzīst, ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti vērtīga.

 

Foto apskatāmi šeit: https://www.facebook.com/photo/?fbid=841873374390265&set=pcb.841873474390255


BIP “Transformation of educational values in the context of diversity”

No 16. līdz 20. oktobrim Liepājas Universitātes Starptautisko attiecību daļa organizēja kombinētās intensīvās programmas (BIP) mācības “Transformation of educational values in the context of diversity”.

 

18. un 19. oktobrī mācībspēki no Tallinas un Viļņas augstskolām iepazinās ar Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra mācību procesa norises kārtību, darba specifiku, apskatīja skolas didaktisko un atbalsta materiālu bāzi, kā arī piedalījās iepriekš sagatavotās aktivitātēs.

 

Programmas dalībnieki uzsvēra, ka priecājās, ka programmā bija iekļauta praktiska informācija, kas viņiem noderēs, atgriežoties savās universitātēs un strādājot ar studentiem un kolēģiem no citām valstīm.

 


Aizvadīts projekts “ProuD To Teach All”

24. augustā aizvadīts projekta “ProuD To Teach All”, kura uzmanības centrā ir iekļaujošā izglītība, noslēguma pasākums. Projektu realizē piecas valstis – Beļģija, Latvija, Portugāle, Nīderlande un Lielbritānija. Projekta vadītāja Latvijā ir Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra metodiķe Dina Bethere.

 

Projekta īstenošanā iesaistītājas arī Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas pedagogi. Projekta laikā iesaistītie pedagogi iepazinās ar profesionālās mācīšanās kopienas būtību, kuras pamatā ir iekļaujošās izglītības veicināšana.

 

Pasākuma laikā ar savu priekšlasījumu dalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Līga Jansone un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas sociālais pedagogs Dace Liepa.

 


Pieredzes un ideju diena Liepājas valstspilsētas izglītības iestādēs

Augusta izskaņā Liepājas valstspilsētas izglītības iestādēs norisinājās pieredzes un ideju diena, kuras mērķis bija mācīties kopā - dalīties pieredzē un  pilnveidot savu praksi. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogu komanda dalījās ar idejām, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt labākas mācīšanās prasmes, iepazīstināja viesus ar dažādiem didaktiskajiem un atbalsta materiāliem, kurus izmanto dažādos mācību priekšmetos. Tika organizētas praktiskās darbnīcas.

 

Tikšanās laikā dalībnieki vienojās par būtisko – mūsdienu skolu raksturo arvien pieaugoša individualizācija: atšķirīgi zināšanu un prasmju līmeņi, atšķirīgi mērķi, mācību laika un veidu izvēles iespējas.

 

Paldies interesentiem, mūsu pedagogiem un organizatoriem!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10