Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs martā un aprīlī rīkoja tiešsaistes kursus pedagogiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās vairāk kā 60 pedagogi no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Kalvenes, Kapsēdes, Kuldīgas, Ventspils, Saldus un Rīgas.

 

Kursu ietvaros tika aktualizētas izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes un to izmantošanas iespējas izglītības procesā. Īpaši tika akcentēta pedagoģiskās novērošanas metode un tās izmantošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma vecumu bērnu speciālo vajadzību noteikšanā.

 

Pedagogiem bija jāveic praktiskais darbs, pēc kura notika dalīšanās savstarpējā pieredzē.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki uzsvēra cik vērtīga ir savstarpējā komunikācija un dalīšanās pieredzē.

 


Pasākums vecākiem

9. martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja sanāksmi – semināru “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība, pašpaļāvība, atbalsts” vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Semināra laikā psihologs Sarmīte Štāle pastāstīja par to, ka vecāku klātbūtnes koncepcijas pamatā ir sadarbība starp vecākiem un bērniem, uzsvēra vecāku lomu savstarpēju konfliktu atrisināšanā. Lektore atgādināja noteikumu lomu ģimenē visos bērnu vecuma posmos un akcentēja, cik svarīgi arī vecākiem ir saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams. 

 


Seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”

31.janvāri Zoom platformā notika seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”, kuru rīkoja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. Seminārā piedalījās speciālie pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta komandu pārstāvji, pedagogi no pirmsskolas iestādēm. Semināra laikā Uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa uzskaitīja agresīvas uzvedības ierosinātājus, sniedza ieteikumus, kā noteikt agresīvas uzvedības cēloņus. Semināra dalībnieki saņēma atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādām uzvedības izpausmēm ikdienas situācijās.

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru 2021.gada 7. un 28.oktobrī attālināti organizēja pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Speciālo vajadzību atpazīšana un diagnosticēšana iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā”.

 

Psihologs Evija Ivanova iepazīstināja pedagogus ar bērnu, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, mācīšanās traucējumi, izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām.

 

Profesore Dina Bethere aktualizēja pedagoģiskās novērošanas metodes lomu pirmsskolas izglītības procesā.

 

Inese Stepko uzsvēra svarīgākos aspektus iekļaujošās izglītības realizēšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Pedagogi veica praktisko darbu - izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu, dalījās savstarpējā pieredzē, uzdeva interesējošos jautājumus. Savstarpējā diskusijā tika pārrunāts, kā veidot pozitīvu sadarbību ar vecākiem. Noslēgumā tika secināts, ka speciālo vajadzība atpazīšana un diagnosticēšana ir svarīga savlaicīga atbalsta sniegšanai.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9