Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2023. gada augustā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”.

 

Liepājas Izglītības pārvaldes Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Dace Okmane stāstīja, kā diferenciācija var palīdzēt izglītojamiem mācību procesā. Plānojot diferencētas mācības, pedagogs ņem vērā izglītojamo sagatavotību, intereses, kā arī to, kādā veidā izglītojamais vislabāk mācās. D. Okmane ar piemēriem demonstrēja, kā vienu uzdevumu var diferencēt vairākos veidos, tādējādi sniedzot individualizētu pieeju ikvienam izglītojamam.

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagoģes Inga Vēvere un Ingrīda Kupče iesaistīja kursu apmeklētājus praktiskās aktivitātēs, kurās ar interaktīvas metodikas palīdzību tiek apgūts mācību saturs. Kursu dalībniekiem bija iespēja apskatīt Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogu pašgatavotos mācību materiālus, kas paredzēti izglītojamiem, kuriem ir speciālās vajadzības.

 

Psiholoģe Evija Ivanova analizēja efektīvas rīcības stratēģijas agresīvas uzvedības gadījumā. E. Ivanova dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem dažādu problēmu risināšanā, atgādinot, ka svarīgi ir vērtēt bērna rīcību, ne pašu bērnu.

 

Kursus kopumā apmeklēja 67 pedagogi no Liepājas, Dienvidkurzemes un Tukuma novada.

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2023. gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības vidē”.

 

ABA speciālists Līga Šņore dalījās ar ABA (lietišķās uzvedības analīze)  terapijas metodes izmantošanas iespējām darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem iekļaujošas izglītības veicināšanai. Grupās tika analizētas visbiežāk sastopamās uzvedības problēmas un veidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai.

 

Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem.

 

Psihologs Sarmīte Štāle akcentēja stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Tika analizētas dažādas situācijas – reāli gadījumi.

 

Kursus kopumā apmeklēja 69 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada.

 


Sadarbība ar Liepājas Universitāti

Sadarbībā ar Liepājas Universitāti 25. aprīlī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrā viesojās divi Izraēlas pasniedzēji no Akadēmiskās Levinskī-Wingeita koledžas, kas atrodas Telavivā. Izglītības fakultātes dekāne, doktore un vadošā pētniece Dr. Rivka Hillel (Rivka Hilela Leviana) un doktors speciālajā izglītībā Dr. Avy Hemy (Avī Hemī) iepazīstināja ar fotobalss metodi un tās izmantošanas iespējām iekļaujošas un multikulturālas izglītības veicināšanai. Tikšanās laikā tika secināts, ka skolotājiem jāpalīdz atrast veiksmīgākas metodes darbā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts ikdienas mācību darbā, piemēram, izmantojot fotobalss metodiku skolēns var paust ne tikai savus sociālos uzskatus, bet arī viedokli.

 


Tiešsaistes seminārs “Atbalsta iespējas pirmsskolas vecuma bērniem ar komunikācijas traucējumiem”

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar VISC Speciālās izglītības nodaļu šī gada februārī organizēja tiešsaistes semināru “Atbalsta iespējas pirmsskolas vecuma bērniem ar komunikācijas traucējumiem”.

 

Tiešsaistes seminārā Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktore Sarmīte Sidorova pastāstīja par izglītības iestādes darbības galvenajiem virzieniem un atbalsta komandas sadarbības nozīmi komunikācijas veicināšanai. Logopēde, audiologopēde, speciālās izglītības skolotāja Irita Kovaļska dalījās pieredzē, kā organizēt pirmo tikšanos ar bērnu, kuram ir komunikācijas grūtības. Izglītības metodiķe, psiholoģe Evija Ivanova sniedza vecākiem/skolotājiem ieteikumus par pozitīvas uzvedības veicināšanu.

 

Tiešsaistes semināru iespējams noskatīties VISC Facebook lapā - https://www.facebook.com/viscgovlv/videos/1609796699537534/

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10