Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 


Konference pedagogiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2019.gada 24.maijā 

Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē konferenci pedagogiem

“Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”.

 

Programmas apjoms – 6 stundas, dalībnieki saņems apliecinājumu.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 

Darba kārtība

Laiks

Tēma

9.30 – 10.00

Dalībnieku reģistrācija

 

10.00 – 10.15

Konferences atklāšana

 

 

10.15 – 10.45

“Iekļaujošās izglītības izaicinājumi”

 Iluta Vilnīte, Ieviņa Vanaga, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

10.45 – 11.15

“Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs kā atbalsts kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanā”

 Līga Gutnika, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs 

 

 

11.15 – 11.45

“Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra darbība iekļaujošās izglītības nodrošināšanā”

 Līga Kuršinska, Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

11.45 – 12.15

“Iekšējās un ārējās mijiedarbības dimensijas iekļaujošās izglītības atbalstam Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā”

Līga Jansone, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

 

12.15. – 12.45

Kafijas pauze

 

 

12.45 – 13.15

“Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība Liepājā”

Inese Stepko, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

 

 

13.15 – 13.35

Starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumi

Dr.paed. Linda Pavītola, Liepājas Universitāte

 

13.35 – 14.05

Diskusija “Atbalsta pasākumu nodrošināšana veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai”

 

14.05 – 14.30

Konferences noslēgums 

 


Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs


Profesionālās kompetences pilnveide

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2019.gada 13.,14.februārī Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas izglītības skolotājiem

 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”.

 

Programmas apjoms – 12 stundas, dalībnieki saņems apliecības.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 

Darba kārtība.

Datums

Laiks

Tēma

Lektors/vadītājs

13. 02.

13.00 – 14.45

Iekļaujošās izglītības vide pirmsskolā.

Iekļaujošās izglītības mērķi, principi un izglītības procesa organizācijas formas. Skolotāja profesionālā kompetence.

Dina Bethere, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra metodiķe.

13.02.

15.00 – 16.45

un

17.00 – 19.00

Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā un mācību procesā.

Emocionālā labizjūta.

Motivācijas veicināšana bērniem ar speciālām vajadzībām. Hiperaktīvs bērns mācību procesā.

 

Iveta Aunīte, praktizējoša psiholoģe

14.02.

13.00 – 14.45

Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde.

Speciālo vajadzību vērtēšanas kritēriji. Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšana.

Janīna Ponomarjova, speciālais pedagogs

14.02.

15.00 – 16.00

Alternatīvie saziņas līdzekļi.

Widghit sistēmas efektivitāte saziņas veidošanā. Piktogrammas.

Irita Kovaļska, speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds

14.02.

16.00 – 17.15

un

17.30 - 19.00

Mācību materiālu pieejamība.

IKT un publiskoto mācību materiālu resursi.

Mācību materiālu izvēle un pielāgošana.

 

Karina Tauriņa, logopēds

Līga Jansone, speciālais pedagogs

Irita Kovaļska, speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds


1 2 3 4 5