Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas skolotājiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Datums

Reģistrēšanās saite

08.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi080920

09.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi090920

15.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi150920

16.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi160920

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Valodas un runas traucējumu izpausmes pirmsskolas vecumā. Valodas attīstības veicināšanas metodes un paņēmieni.
  • Pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālā audzināšana. Uzvedības problēmu reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Uzvedības problēmu prevencija un reducēšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

17.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi170820

19.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi190820

21.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi210820

24.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi240820

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde, realizācijas izvērtēšana un turpmākās pedagoģiskās darbības plānošana.
  • Didaktisko resursu izmantošanas iespējas izglītojamo mācīšanās procesa atbalstam iekļaujošas izglītības vidē.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2020.gada 25.martā Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas izglītības skolotājiem

 

“Speciālo vajadzību diagnosticēšanas iespējas un mācību procesa īstenošana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs.”

 

Norises laiks – 2020.gada 25.marts, 12.00 - 18.30

Programmas apjoms – 8 stundas, dalībnieki saņems apliecības. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550 vai epastā karina.taurina@liepaja.edu.lv

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs

1. Pedagoģiskās novērošanas metodes izmantošana pirmsskolas izglītībā.

Dina Bethere, Dr.paed., Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra metodiķe.


2. Speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērniem.

 Irita Kovaļska (speciālais pedagogs, audiologopēds), Evija Ivanova (psihologs)


3. Pedagoģiskās lietpratības darbnīcas (lasītprasmes veicināšana, matemātisko prasmju attīstīšana, izziņas procesu att., IKT izmantošana)

 Līga Jansone (speciālais pedagogs), Ingrīda Kupče (speciālais pedagogs), Vineta Kočetkova (speciālais pedagogs), Karina Tauriņa (logopēds)

 

4. Bērni ar autiskā spektra traucējumiem izglītības procesā.

 Dr. Evija Siliņa, bērnu psihiatrs


1 2 3 4 5