Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Datums

Reģistrēšanās saite

17.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

19.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

23.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

25.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Grupa nokomplektēta

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Bērnu ar speciālām vajadzībām psihoemocionālā veselība, ieteikumi agrīno attīstības traucējumu noteikšanā.
  • Pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
  • Montesori pedagoģijas paņēmienu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana. Pedagoģiski psiholoģiskās metodes sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai.

Kursos piedalīsies psihiatrs E.Siliņa, psihologs S.Štāle, Montesori speciālists I.Ukavica un speciālais pedagogs I.Zaharēviča (Liepājas PII “Kriksītis”).

 

Kursu realizācijas forma, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus. Dalībnieki tiks informēti!


Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

16.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

18.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

20.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

24.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • Pedagoģiski psiholoģiskās atbalsta sistēmas nodrošinājums un funkcijas. Individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrāde un izvērtēšana.
  • Metodiskā atbalsta nodrošinājums pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. IT izmantošana mācību procesā.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs A.Kāle, speciālais pedagogs J.Jansone (O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskola) un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.

 

Kursu realizācijas forma, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus. Dalībnieki tiks informēti!


Bezmaksas tiešsaistes apmācības

 

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

 1 2 3 4 5