Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības vidē”

(8 stundas) 

 

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

 

Datums

Reģistrēšanās saite

05.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

06.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

07.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

08.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

 • ABA (lietišķās uzvedības analīze)  terapijas metodes izmantošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem iekļaujošas izglītības veicināšanai. /L.Šņore/
 • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. /I.Ukavica/
 • Stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. /S.Štāle/

Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

15.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

16.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

17.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

18.08.2022., plkst. 9.00-16.15

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

 • Mācību stunda klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām.
 • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
 • IT izmantošanas iespējas mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
 • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs S.Štāle un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu


Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

Datums

Reģistrēšanās saite

07.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Atvērt šeit 

08.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Atvērt šeit 

09.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Atvērt šeit 

10.06.2022., plkst. 9.00-16.00

Atvērt šeit 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

 • Metodes un paņēmieni valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
 • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā.
 • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālā audzināšana.

 

Kursos piedalīsies audiologopēds, speciālais pedagogs I.Kovaļska, Montessori speciālists I.Ukavica un psihologs E.Ivanova.


Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs organizē profesionālās pilnveides programmu pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem

 

“Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā.”


Norises laiks: 21.03.2022. 13.00-17.45 un 04.04.2022. 13.00-15.00 (mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu)

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

 • Pedagoģiskās novērošanas metodes izmantošana pirmsskolas un sākumskolas posma izglītībā.
 • Speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes pirmsskolas un sākumskolas posma vecuma bērniem.

Pedagogiem būs jāveic patstāvīgais darbs. Programmas apjoms – 12 stundas, dalībnieki saņems apliecības.

 

 

Pieteikšanās elektroniski: SPIEDIET ŠEIT 

 

 

 

 1 2 3 4 5