Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskā palīdzība

Konsultāciju, metodiskās un pedagoģiskās palīdzības sniegšana Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā notiek visu mācību gadu:

 

Speciālists

Joma

Konsultāciju diena

Pieteikšanās konsultācijai

Līga Jansone,

Kaiva Žīmante

Speciālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

26323277

29144667

liga.jansone@liepaja.edu.lv

 

Karina Tauriņa

Logopēda konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

25749550

karina.taurina@liepaja.edu.lv

 

Irita Kovaļska

Audiologopēda konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

25749550

irita.kovalska@liepaja.edu.lv

 

Evija Ivanova

Psihologa konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

29209702

evija.ivanova@liepaja.edu.lv

 

Inese Rone

Sociālā pedagoga konsultācijas

Visu gadu pēc iepriekšēja pieraksta

29863838

inese.rone@liepaja.edu.lv

 

 

Līga Jansone – speciālais pedagogs, koordinē un vada attīstības centra darbību


Karina Tauriņa – logopēds (Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika)

 

Irita Kovaļska - speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds

 (Latviešu valodas fonēmu pārbaudes tests, Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu no pirmsskolas vecumposma līdz 3.klasei)

 

Kaiva Žīmante – speciālais pedagogs


Inese Rone – sociālais pedagogs


Evija Ivanova – psihologs (Ahenbaha Empīriski balstītās izpētes sistēmas aptauja, kas paredzēta skolas vecuma bērnu un jauniešu uzvedības novērtēšanai (CBCL/6-18, TRF, YSR), Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II), Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV), Adaptīvās uzvedības novērtēšanas tests (ABAS-II))