Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā

(8 stundas) 

 

 

Mērķauditorija: vispārējo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

 

Datums

Reģistrēšanās saite

16.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

17.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

18.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

21.08.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Dažādi uzdevumu diferencēšanas veidi. /D. Okmane/
  • Didaktiskie materiāli un pedagoģiskā darba metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības. /I. Vēvere, I. Kupče/
  • Stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. /E. Ivanova/