Aizputes novadpētniecības muzejnodarbība

23.05. programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, 1. kursa, 2. kursa profesionālās pamatizglītības “Virtuves darbinieks” izglītojamie un 2. kursa profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie, apmeklēja Aizputes novadpētniecības muzejnodarbību - kulināro prasmju darbnīcu “No vecmāmiņas pavārgrāmatas.”

 

Izglītojamiem bija iespēja ielūkoties senajos darba instrumentos, kā arī apgūt ūdenskliņģeru gatavošanas pamatprasmes un draudzības rokassprādžu pīšanas iemaņas. Skolēni izrādīja lielu interesi, jo skolā apgūtās prasmes un iemaņas varēja pielietot reālā darba vidē - galda klāšana, mīklas gatavošana, izstrādājumu veidošana u.c.

 

Pasākums veicināja visu izglītojamo saliedēšanos un atbalsta sniegšanu viens otram.