Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības vidē”

(8 stundas) 

 

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Norises vieta: Uliha iela 56, Liepāja

 

Datums

Reģistrēšanās saite

05.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

06.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

07.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

08.06.2023., plkst. 9:00 – 16:00

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • ABA (lietišķās uzvedības analīze)  terapijas metodes izmantošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem iekļaujošas izglītības veicināšanai. /L.Šņore/
  • Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējas izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. /I.Ukavica/
  • Stratēģijas agresīvas un nevēlamas uzvedības novēršanai pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. /S.Štāle/