Skolēnu darbs vasarā

 

Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem var strādāt 4 stundas dienā.

 

Pieteikšanās darbam vasarā


Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem darbam vasarā var pieteikties šogad no 11.aprīļa līdz 8.maijam, vēršoties pie skolas sociālā pedagoga Ineses Rones (3.stāvā kabinets).

 

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem darbu vasarā organizē Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

 

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

 

Cik varēsi nopelnīt?

 

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

 

Informācija un pieteikšanās notiek Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā aprīlī.