Pasākums vecākiem

Pasākums - sanāksme vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.


Šī gada decembrī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja divus pasākumus – sanāksmes vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.  

 

Pasākumā direktora vietniece L. Jansone aktualizēja interešu izglītības lomu vērtību un tikumu izkopšanā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

 

Skolas direktore S. Sidorova iepazīstināja vecākus ar pieejas „Skola kā mācīšanās organizācija” izmantošanas praksi un attīstības iespējām. Šīs pieejas ietvaros skolas vadība veicina un atbalsta skolotājus, lai skolotāji pastāvīgi sadarbotos un pielāgotos mainīgiem un jauniem apstākļiem, lai atbalstītu katra skolēna mācīšanos. Tika uzsvērts, ka arī ģimenēm un likumiskiem pārstāvjiem ir izšķiroši svarīga loma katra bērna un jaunieša jēgpilnai iesaistei mācībās.

 

Pasākuma laikā tika pievērsta uzmanība Bērnu tiesību aizsardzības likuma ceturtajai un piektajai nodaļai, ar vecākiem tika pārrunāts par to, kāda ir ģimenes loma bērnu, jauniešu vērtību un tikumu izkopšanā.

 

Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja skolas organizēto pasākumu!