Aktualitātes sākumskolā

Ciemojāmies ugunsdzēsēju depo. Noklausījāmies interesantu stāstījumu par ugunsdzēsēju profesiju.

 

 

Karjeras nedēļas ietvaros skolā viesojās policijas pārstāvji, stāstot un rādot policista profesijas ikdienu.

 

 

4. klase veica aptauju, lai iepazītu skolā strādājošo darbinieku ikdienas pienākumus (pavārs, medmāsa, sētnieks, veļas pārzine, dežurants).

 

 

2. un 4. klase kopā svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Izspēlējot digitālu spēli “ Ko tu zini par Latviju? “.

Salikām puzli ar Latvijas simboliem, nodziedājām himnu. Saklājām nelielu svētku galdu.