Projekta "ProuD to Teach All" dalībnieku tikšanās

No 7.-9.jūnijam “ProuD To Teach All” projekta ietvaros Liepājā viesojās skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Lielbritānijas.

 

 “ProuD To Teach All” (Nr 2020-1-BE02-KA201-074764) ir vērienīgs, starptautisks iekļaujošās izglītības projekts, kas izstrādāts ar mērķi veicināt skolotāju un skolu vadītāju efektīvu sadarbību darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana. Projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma, tā norise ir plānota līdz 2023. gadam. 

 

Projekta dalībniekiem notika teorētiskas sesijas, bija Liepājas Līvupes pamatskolas un Oskara Kalpaka 15. vidusskolas apmeklējumi, lai iepazītos ar iekļaujošo izglītību praksē. 8.jūnijā projekta dalībnieki apmeklēja Liepājas Līvupes pamatskolu – attīstības centru, viesošanās laikā pedagogi iepazinās ar skolas vidi, iekārtojumu, dažādiem mācību materiāliem. Īpašu prieku viesiem sagādāja praktiska darbošanās darbnīcās.