Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs martā un aprīlī rīkoja tiešsaistes kursus pedagogiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās vairāk kā 60 pedagogi no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Kalvenes, Kapsēdes, Kuldīgas, Ventspils, Saldus un Rīgas.

 

Kursu ietvaros tika aktualizētas izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes un to izmantošanas iespējas izglītības procesā. Īpaši tika akcentēta pedagoģiskās novērošanas metode un tās izmantošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma vecumu bērnu speciālo vajadzību noteikšanā.

 

Pedagogiem bija jāveic praktiskais darbs, pēc kura notika dalīšanās savstarpējā pieredzē.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki uzsvēra cik vērtīga ir savstarpējā komunikācija un dalīšanās pieredzē.