Pedagogu tikšanās Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" ietvaros

22.aprīlī Erasmus+ projekta “ProuD To Teach All” ietvaros Liepājas Līvupes pamatskolas– attīstības centra pedagogi rīkoja diskusiju par iekļaujošās izglītības jautājumiem: pieejamo mācību resursu pielāgošanas iespējas dažādajām izglītojamo vajadzībām, pedagogu savstarpējā mācīšanās un atbalsts. Pedagogi aktīvi iesaistījās diskusijās, dalījās savā personīgajā pieredzē.